Maailmassa elää tällä hetkellä 1,8 miljardia 10–24-vuotiasta nuorta, ja nuorten määrä kasvaa nopeimmin kehittyvissä maissa. Nuoria aikuisia ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin paljon, siksi juuri heidän asemaansa ja tulevaisuuteensa tulisi investoida.

Nuoret ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Heille tulisi tarjota heidän tarpeisiinsa suunniteltua terveyskasvatusta ja seksuaalitietoutta. Myös ehkäisyn saatavuutta ja nuorisoystävällisiä palveluja tulisi lisätä, jotta nuoret voisivat tehdä järkeviä elämäänsä koskevia päätöksiä.  Lisäksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivaltaan tulisi puuttua entistä ponnekkaammin.

Lapsiavioliitot koskettavat erityisesti nuorta ikäryhmää. Se hankaloittaa heidän kasvuaan nuoresta aikuiseksi. Lapsiavioliitot heikentävät köyhyyden vähenemistä, tyttöjen koulutusta, sukupuolten välistä tasa-arvoa, naisten voimaannuttamista, lapsikuolleisuutta, äitien terveyttä sekä hivin ja aidsin vastaista työtä.

Tyttöjen ja nuorten naisten ruumiillista koskemattomuutta tulee kunnioittaa. Esimerkiksi tyttöjen sukupuolielinten silpominen aiheuttaa tytöille syviä psyykkisiä ja fyysisiä vammoja. Lisäksi silpominen altistaa naiset hiv-tartunnoille. Lisäksi se kasvattaa äitiys- ja lapsikuolemien riskiä. Naisten ja tyttöjen ruumiillisen koskemattomuuden kasvattaminen lisää heidän voimaantumistaan, mikä taas on edellytys heidän yhteiskunnallisen asemansa parantumiseksi.

Sukupuolten välisen tasa-arvon rakentaminen lähtee nuorista. Nuorille suunnatun tiedon ja koulutuksen avulla voidaan muokata haitallisia asenteita, sukupuolinormeja ja käsityksiä. Esimerkiksi erilaiset koulukampanjat ovat tehokas tapa tavoittaa nuoret, mutta tärkeää on myös huomioida koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Nuorten äänen kuuluminen, voimaannuttaminen ja oikeuksien vahvistaminen ovat keskiössä, kun halutaan luoda kestävä tulevaisuus.

Lähteet: UNFPA, 1,8 miljardin voima – nuoret ja tulevaisuuden muutos

 

Nuorisoystävälliset palvelut

Nuorisoystävälliset palvelut ovat tärkeitä nuorten seksuaali- ja terveysoikeuksien toteutumisen kannalta. Kehittyvissä maissa nuoret jäävät monesti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen ulkopuolelle, sillä palveluille on usein asetettu ikäraja tai ne ovat tarkoitettu ainoastaan avioliitossa eläville.  Myös palvelujen sijainti ja aukioloajat asettavat haasteita varsinkin nuorelle koulussa käyvälle ikäryhmälle.

Monissa maissa seksuaaliterveys on tabu, eivätkä nuoret välttämättä osaa tai uskalla hakeutua tarjolla oleviin seksuaalipalveluihin. Seksuaali- ja terveyspalveluiden kynnys olisikin tärkeää saada matalammaksi ja palveluiden tulisi huomioida paremmin nuorten ikäryhmän. Palvelujen tulisi olla luonteeltaan neutraaleja eikä syyllistäviä, sillä nuoret saattavat usein kokea, että heitä syyllistetään.

Lähde: 1,8 miljardin voima – nuoret ja tulevaisuuden muutos