Puhutaan kotoutumisesta-ryhmänohjaajan opas on ilmestynyt

2.2.2015

Puhutaan kotoutumisesta-ryhmänohjaajan opas on ilmestynyt
 

Ryhmätoiminta on toimiva tapa auttaa maahan muuttanutta käsittelemään muuttoon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja ajatuksia. Vertaisryhmissä voidaan jakaa sekä tietoa että kokemuksia.

Väestöliiton Puhutaan kotoutumisesta -ryhmänohjaajan opas antaa käytännön välineitä vertaisryhmän suunnittelemiseen, perustamiseen ja ohjaamiseen.

"Oppaan teemat käsittelevät aihepiirejä, jotka erityisesti aikuisina maahan muuttaneet ovat kokeneet tärkeiksi. Teemat kiinnostavat sekä perheellisiä että heitä, joilla ei ole lapsia", kertoo oppaan toimittanut Heikki Kerkkänen.

Aihepiireinä ovat muun muassa yksinhuoltajuus, lastensuojelun periaatteet ja toiminta, parisuhde sekä mielen hyvinvoinnin vahvistaminen. Oppaasta löytyy tietoa, käytännön harjoituksia ja keskustelunaiheita.

Monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandkarimin mukaan ihminen muuttuu muuttaessaan maahan, koska elämisen ympäristö on erilainen kuin ennen. Se vaikuttaa myös vakiintuneisiin parisuhteisiin.

"Eräässä vertaisryhmässä mukana ollut mies kertoi, ettei tunne enää vaimoaan, vaikka he ovat olleet 30 vuotta yhdessä", kertoo Zandkarimi.

Ohjatun ryhmätoiminnan avulla ihminen oppii tunnistamaan muutoksen vaikutukset sekä itsessään että perheessään ja käsittelemään niitä rakentavasti.

"Parisuhde-elämää käsiteltäessä voi myös oikaista käsityksiä suomalaisesta seurustelukulttuurista, josta monelle on saattanut muodostua liian mustavalkoinen näkemys", Zandkarimi sanoo.

Ryhmänohjaajan opasta voivat hyödyntää järjestöt, kuntien toimijat, kielikurssien opettajat ja muut kouluttajat. Kotipuu-toiminta on osa Väestöliiton Monikulttuurista osaamiskeskusta. Teemme työtä perhekeskeisen kotoutumisen edistämiseksi kouluttamalla, tuottamalla aineistoja ja toimintamalleja sekä vaikuttamalla. Olemme maahanmuuttajien perhekysymysten asiantuntijoita. Toimimme Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Tilaa opas verkkokaupastamme: http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/monikulttuurisuus/ Hinta 15 euroa.
 

Lisätietoja:

Heikki Kerkkänen
Monikulttuurisuuden asiantuntija
Väestöliitto, Monikulttuurinen Osaamiskeskus Kotipuu
Kalevankatu 16 B, PL 849, 00101 Helsinki
+ 358 406647220
heikki.kerkkanen@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus