Sitoutumisen keskeinen haaste on ratkaista toisaalta läheisyyden tarve ja toisaalta oman tilan, erillisyyden, tarve. Jos peruskokemus maailmasta on se, että on turvallista mennä läheiseen ihmissuhteeseen, on valmiuksia liittyä toiseen ihmiseen.

Suhteen syntymisen alkuvaiheissa tuodaan esiin omaa syvää kiinnostusta toista kohtaan ja kerrotaan itsestä tärkeitä, ehkä arkojakin asioita. Parhaimmillaan tilanteessa kokee tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Tulee tunne henkisestä kohtaamisesta, mikä on jokaisen ihmisen perustoive.

Fyysisellä tasolla kohtaaminen voi merkitä lähekkäin olemista, halaamista, sylissä oloa ja oman seksuaalisuuden toteuttamista yhdessä toisen kanssa.

Tarina: ”Minulle rakkaus on seksuaalista lähellä olemista. Tämä liitto on minulle hyvä. Olemme pysyneet yhdessä, koska meillä on kolme asiaa; lapsi, hyvä suhde ja rakkaus. Me sovimme Matin kanssa toisillemme. Nyt, kun rakkaimmat lähiomaisenikin asuvat täällä, lähellä, minulta ei puutu mitään. En ikävöi muuta kuin sitä pientä kylää siellä jossakin kaukana.”