Foto Thomas Hagström

Väestöliittos Globala utvecklings enhetens centrala mål är att reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, gäller alla.

 

Med aktiviteterna strävar man till att varje individ och par medvetet och ansvarsfullt skall kunna besluta om frågor som gäller den egna sexualiteten, etablerandet av intima relationer, äktenskap, preventivmetoder och skaffning av barn.

 

 

I utvecklingssammarbetsprojekten vill vi bl.a. genom att öka information, utbildning och tjänster stärka flickornas och kvinnornas ställning, främja ett tryggt moderskap, minska antalet oönskade graviditeter och förhindra spridningen av könssjukdomar och hiv-infektioner.

Målet med enhetens påverknings- och informationsarbete är att öka kunskapen om hur viktig flickornas och kvinnornas sexualhälsä och -rättigheterna är så att det globala välmående kan höjas och en hållbar ekonomisk och social utveckling skall kunna främjas.