Kuva: Shutterstock.

Monet sosiaaliset, taloudelliset, psykologiset ja biologiset seikat vaikuttavat siihen, ketä pidämme viehättävänä. Yleensä ihmiset etsivät kumppanikseen sellaista ihmistä, jolla on samankaltainen kulttuurinen tausta, joka on yhtä koulutettu, yhtä älykäs ja yhtä viehättävä kuin itse. Tärkeänä pidetään myös sitä, että toinen jakaa samankaltaiset arvot ja elää samanlaista elämää kuin itse. Ulkonäkö on sekä miehille että naisille tärkeää. Kuitenkin miehet laittavat enemmän painoa nuoruudelle ja kauneudelle, kun taas naiset arvioivat miesten materiaalisia resursseja (Miller 2015).

”En koe olevani järin nirso, mutta tässä iässä tiedän täsmälleen, mitä mieheltä haluan, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kesän lopulla puhaltavat uudet tuulet ja toivon niiden tuovan eteeni potentiaalisia ehdokkaita. Toivosta en suotu luopumaan. En edes kuuden vuoden jälkeen.”

Sen oikean löytymiseen vaikuttaa myös se, miten lähellä toinen ihminen on meitä ja millainen hetki tapaamisen kohdassa vallitsee omassa elämässä. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että mitä useammin näemme jotain ihmistä, sitä enemmän pidämme hänestä (Moreland & Beach 1992). Suhteen alkamiseen vaikuttaa myös näiden kohtaamisten laatu. Mitä enemmän koemme myönteisiä kokemuksia ollessamme toisen kanssa, sitä enemmän kiinnostumme heistä (Rusbult 1980). Tähän liittyy myös se, että mitä enemmän toinen osoittaa meitä kohtaan kiinnostusta, sitä enemmän kiinnostumme heistä. Rakastumisen tunteeseen vaikuttaa molemminpuolinen idealisointi, jossa toinen nähdään virheettömänä.

Tutkimuksen piirissä on kiistelty siitä, etsimmekö persoonallisuuden osalta toisesta samankaltaisuutta vai erilaisuutta. Arvio toisesta tehdään nopeasti. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmiset tekevät ensimmäisen muutaman minuutin aikana arvion siitä, onko toinen mahdollinen pitkäaikainen kumppani (Sunnafrank & Raminez 2004). Helen Fisher (2012) tutki sitä, millaiset erilaiset temperamenttityypit viehättyvät toisistaan. Hän laittoi deittisaitin käyttäjät tekemään kyselyn temperamentista ja seurasi, keitä nämä tapailivat tai kenestä he olivat kiinnostuneita. Hän huomasi, että sekä miehet että naiset, jotka olivat uutta etsiviä, energisiä, uteliaita ja luovia etsivät itsensä kaltaista kumppania. Samoin he, jotka olivat perinteisiä, varovaisia ja ohjeita noudattavia viehättyivät toisista samankaltaisista. Poikkeuksena olivat analyyttiset, ajattelevat, suorat ja päättäväiset ihmiset, jotka viehättyivät vastakohdastaan, mielikuvituksellisista, intuitiivisista, myötätuntoisista ja sosiaalisesti lahjakkaista henkilöistä.

”Olen kivenkova kyynikko, mutta samalla pesunkestävä romantikko ja yksi asia, jonka ehdottomasti vaadin on se kipinä. Se tietty tunne, että tässä on jotain, josta voisi tulla jotakin. Jos se puuttuu, niin sitä ei voi oikein korvata millään. Muusta voin joustaa, mutta tästä en.”