Lähisuhde- ja perheväkivallalla tarkoitetaan tilanteita, jolloin henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä parisuhdekumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan. Pahoinpitelystä on säädetty rikosoikeudellinen rangaistusseuraamus rikoslaissa.

Väkivaltaisen teon kohteeksi joutuneella uhrilla on aina oikeus ilmoittaa teosta viranomaisille esimerkiksi soittamalla yleiseen hätänumeroon 112, kun tarvitaan kiireellistä apua tai halutaan poliisi paikalle. Poliisille voi tehdä rikosilmoituksen myös sähköisesti internetissä.

Rikoslain perusteella syyttäjä saa nostaa syytteen jopa lievästä pahoinpitelystä, jos väkivalta on kohdistunut lapseen tai tekijän puolisoon, lähisukulaiseen taikka samassa taloudessa asuvaan tai asuneeseen henkilöön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pahoinpitelysyytteen voi nostaa kaikissa tilanteissa ilman asianomistajan eli väkivallan uhrin aloitetta.

Pahoinpitely voi siis tulla viranomaisten tietoon myös sivullisten henkilöiden ilmoituksen perusteella. Kun perheenjäsen, ystävä tai naapuri näkee tai kuulee väkivaltaista käyttäytymistä tai uhkailua, suositellaan soittamaan yleiseen hätänumeroon. Hätäkeskuksessa arvioidaan tilanne, annetaan ohjeet ja hälytetään tarvittaessa virka-apua paikalle.

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä aina, jos lasta pahoinpidellään tai lapsiperheessä on parisuhdeväkivaltaa. Sosiaaliviranomaisella on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon jopa puhelimitse ja nimettömänä.

Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on tietyissä tehtävissä toimivilla henkilöillä lakisääteinen velvollisuus, kun lastensuojelutarpeen selvittäminen on mahdollisesti tarpeen. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavia tehtäviä hoitavat henkilöt: sosiaali- ja terveydenhuolto, lasten päivähoito, opetuksen ja koulutuksen järjestäjä, poliisitoimi ja seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta.

Pelastustoimet ovat jokaiselle rikoslaissa asetettuja velvollisuuksia. Niiden laiminlyönnistä on säädetty rangaistus esimerkiksi, jos laiminlyö avun antamisen tai hankkimisen tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa. Tällaisessa tilanteessa siis jokaisella on velvollisuus auttaa tai ilmoittaa avun tarpeesta hätäkeskukselle.

13.9.2017

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.