Avioliiton päättyessä eroon tai puolison kuolemaan suoritetaan puolisoiden välillä omaisuuden ositus. Puolisoiden ennen avioliittoa tai sen aikana hankkima omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan siten, että kumpikin saa puolet heidän yhteenlasketusta nettovarallisuudestaan. Enemmän omistava puoliso joutuu antamaan toiselle puolisolle ns. tasinkoa. Luovuttaja saa itse päättää, mitä omaisuutta hän luovuttaa. Osituksessa ei oteta huomioon avioehdolla, testamentilla tai lahjakirjalla avio-oikeuden ulkopuolelle suljettua omaisuutta. Avoliitossa tällaista tasajakoa ei tehdä, vaan kumpikin puolisoista saa pitää kaiken oman omaisuutensa.

Avioliiton päättyessä puolison kuolemaan perintöverotus määrätään laskennallisesti osituksen mukaan, jolloin leski saa verottomasti itselleen puolet pesän varallisuudesta ja perilliset maksavat perintöverot toisesta puolesta. Tästä huolimatta voivat kuolinpesän osakkaat ja avioerossa puolisot sopia vapaasti siitä, miten omaisuus käytännössä jaetaan. Mikäli jaosta ei päästä yksimielisyyteen, suoritetaan jako toimitusjakona, jolloin tuomioistuimen määräämä pesänjakaja suorittaa jaon. Jako pyritään suorittamaan, jos mahdollista, siten, että kukin saa osan kaikkea omaisuutta. Viime kädessä omaisuus realisoidaan ja myynnistä saadut rahat jaetaan. Pesänjakajan suorittama jako tulee verraten kalliiksi.