Kun parisuhteen aloittaa, olipa sitten 20-vuotias tai 40-vuotias, on tärkeää käydä keskustelu molempien parisuhdeunelmista. Unelmista keskustellessa on hyvä puhua lapsiluvusta. Kun suhdetta aloittaa, on oleellista tietää, millaisia toisen unelmat ovat.

Jos oma unelma on liitto ilman lapsia, ja toinen haluaa ison perheen, asia on tärkeää selvittää heti alkuun. Perhekoosta puhuminen voi tuntua romantiikan tappamiselta, mutta se on yksi tärkeimpiä kysymyksiä niiden kohdalla, jotka ovat lastenhankintaiässä. Keskustelu on muistettava myös päivittää tarpeeksi usein, sillä parisuhdeunelmat elävät ja muuttuvat matkan varrella.

Jokainen on vastuussa omasta ehkäisystään

Joskus kahden aikuisen liitossa päädytään tilanteeseen, jossa nainen haluaa kovasti lapsen ja mies ei, tai toisinpäin. Yhdellä on ehkä ollut ajatus siitä, että elettäisiin kahden ja nautittaisiin vapauden hyvistä puolista. Toisella puolestaan on herännyt unelma perheen perustamisesta. Silloin hän toivoo yllättäen kovasti lasta.

Jos mies tietää, ettei halua lapsia, varmin keino on käyttää kondomia. Jokainen on itse vastuussa ehkäisystään, vastuuta ei voi täysin jättää toisen harteille. Jos suhteessa on sanoitettu se, ettei mies halua lasta ja nainen haluaa, kondomin käyttö on perusteltua. Tilanteen pitkittyessä tarvitaan kuitenkin usein ulkopuolista keskusteluapua, jonka turvin pystytään paremmin ymmärtämään toisen näkemyksiä. Kannattaakin miettiä, ovatko suhteen osapuolet toisiaan varten, jos heillä on täysin toisistaan eroavat ajatukset perheestä ja tulevaisuudesta?

Joskus nainen voi haluta lapsen niin suuresti, että vauvakuume ohittaa luottamuksen parisuhteessa. Siksi myös raskaus voi joskus tulla miehelle yllätyksenä. Raskaus voi olla shokki, mutta yllätysraskaus ei aina olekaan niin suuri katastrofi kuin miltä aluksi saattaa tuntua. Raskausaika on pitkä ja sen aikana monet raskauteen ehtivät sopeutua ajatukseen vauvantulosta. Lasta odottavat voivat kasvaa vanhemmuuden rooleihinsa, sillä usein aika tekee tehtävänsä.

Yllätyksenä miehelle tullut raskaus voi silti jättää jälkeensä katkeruutta ja huijatuksi tulemisen tunteen. On tärkeää hyväksyä se, ettei syntyvä lapsi ole vastuussa asiasta. Siksi miehen olisi hyväksi käydä puhumassa tunteistaan ammattilaisen luona. Kun asiaa työstää jo odotusaikana, lapseen ja lapsen äitiin kohdistuvat kielteiset tunteet voidaan saada hallintaan. Harva pystyy olemaan rakastumatta vauvaan.

Parisuhteen jatkuminen on mahdollista yllätysraskaudenkin jälkeen, mutta luottamuksen palautuminen vaatii paljon työtä. Jos jatketaan yhdessä, ei kannata tehdä päätöstä, että vain lasta halunnut osapuoli hoitaa lapsen. Tämä ainoastaan etäännyttää vanhemmat ja lopulta molemmat saattavat jäädä yksin.

Onko lapsiluku jo täynnä?

Vaikka perheessä on jo lapsia, keskustelua lapsiluvusta on hyvä jatkaa. Esimerkiksi mies voi olla siinä luulossa, että perheen lapsiluku on jo täynnä ja yllättyä, kun nainen kertoo haluavansa vielä yhden lapsen. Mies on ehkä halunnut vetää hetken henkeä ja miettiä, vieläkö hän jaksaa.

Mies ajattelee lapsilukua usein järkisyillä; ”tämän kokoisena perheenä mahdumme tähän autoon” ja ”tämä asunto riittää”. Miehen ajatusten taustalla voi olla myös pelkoja. Jos naisella on jo kovasti ikää, lapsen terveysriskit saattavat kasvaa.

Nainen miettii asiaa enemmän tunteella. Hän haluaa vielä kerran vauvan lähelleen ja haluaa kokea raskauden. Vauvakuume saa naisen näkemään maailman paikkana, josta puuttuu uusi pieni vauva. Vaihtoehto uuden lapsen hankkimiselle on arvostaa sitä perhettä, joka on jo olemassa.

Kun tilanne on tällainen, pari on täysin vastakkaisilla puolilla asiaa. Kumpikaan ei pysty asettumaan toisen asemaan millään tavalla. Olisi kuitenkin tärkeää päästä toisen ajatusmaailmaan sisälle.

Päätös lapsien hankkimisesta kuuluu molemmille. Joskus nainen sulkee miehen ulos päätöksestä siksi, ettei hän pidä siitä, mitä miehellä on sanottavanaan. Oikeudenmukaista on kuunnella molempia ja hyväksyä se, että molempien perustelut ovat yhtä arvokkaita.

Jos pari ajautuu keskelle kiistaa, ulkopuolisen apu on tarpeen. Parisuhteen ja perhesuhteiden ammattilainen pystyy tuomaan tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka helpottavat ja uudistavat keskustelua siten, että siitä tulee rakentavaa. Ammattilainen auttaa ymmärtämään sen, että parisuhteen molemmilla osapuolilla on erilaiset voimavarat ja toiveet tulevaisuudesta.

Psykoterapeutti Heli Vaaranen ja perheneuvoja Minna Oulasmaa
Toimittanut Anne Leinonen

Lisää lapsia vai ei? Väestöliiton pariterapia auttaa. Ajanvaraus numerosta 09 2280 5267.