Parisuhdetta on helppo hoitaa kahden aikuisen suhteessa. Yhteiselle tekemiselle, keskustelulle ja hellyydelle löytyy helpommin aikaa. Raskausaikana parisuhteet usein kukoistavat, ja pareilla on hyvin myönteisiä odotuksia vauva-ajan suhteen. Moni uskoo, että pikkulapsivaiheen tavalliset haasteet eivät tule koskemaan omaa perhettä.

Vauva-arki

Vauva-arki voi kuitenkin yllättää monella lailla, ja erityisesti ensimmäisen lapsen syntyminen voi heikentää puolisoiden tyytyväisyyttä parisuhteeseen. Vanhemmaksi tuleminen on yksi parisuhteen suurimpia haasteita, ja moni pari kokee jonkinlaisia ongelmia pikkulapsivaiheessa.

Vanhemmuuteen liittyy myönteisten tunteiden, kuten ilon ja rakkauden lisäksi vaikeampiakin tunteita. Isänä ja äitinä olemiseen tarvitaan riittävää kypsymistä ja sitoutumista, mikä voi aiheuttaa luopumisen ja pettymyksen kokemuksia. Jos toinen vanhemmista ottaa vetovastuun lastenhoidosta, toinen saattaa kokea osattomuutta ja kyvyttömyyttä. Joskus puolisot tuntevat tahoillaan yksinäisyyttä, ja jopa kumppanin menettämisen tunteita esiintyy. Naisena ja miehenä oleminen muuttuvat vanhemmuuden myötä, mikä voi aiheuttaa epävarmuuden tuntemuksia ja itseluottamuksen huonontumista. Kahdenkeskiseen kohtaamiseen löytyy aiempaa vähemmän mahdollisuuksia, mikä saattaa etäännyttää kumppaneita toisistaan.

Ruuhkavuodet

Niin sanottujen ruuhkavuosien aikana elämässä tapahtuu paljon. Laajentuvan perheen vuoksi otetaan ehkä asuntolainaa tai aloitetaan rakennusprojekti. Työelämässäkin voi olla näytön paikka. Perheet kaipaavat lähisukulaisten tukea, mikä voi toisaalta venyttää omaa ja sukulaisten pinnaa.

Vanhempainvapaakaudet voivat olla vaiheita, jolloin tehdään henkistä tilinpäätöstä eletystä elämästä. Jotkut vanhemmat päätyvät esimerkiksi vaihtamaan alaa tai perustamaan yrityksen. Perheen kasvuun liittyvän vastuun johdosta tullaan entistä tietoisemmiksi siitä, mikä on itselle tärkeää ja mitä elämältä toivotaan tulevaisuudessa. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat parisuhteeseenkin.

Pikkulapsiperheen parisuhdeongelmissa taustalla on tavallisesti elämäntilanteen kuormittavuus. On tyypillistä, että erilaiset arjen pienet ongelmat, joiden merkitystä ei ajoissa tunnisteta, saattavat aikaa myöden kasvaa valtaviin mittoihin. Parin keskinäisen yhteyden ylläpitäminen muuttuu vaikeaksi. Tilanteen hankaloituessa pari alkaa usein ottaa lisää etäisyyttä tai saattaa jopa vältellä suhteen korjausyrityksiä. Taustalla piilevät molemminpuoleiset keinottomuuden, menetyksen pelon, yksinäisyyden ja osattomuuden tunteet.

Seksuaalisuus

Myös seksuaalisuus on murrosvaiheessa perheenlisäyksen yhteydessä. Raskaudella ja synnytyksellä on vaikutuksia puolisoiden seksuaalisiin toiveisiin, tarpeisiin ja haluihin. Moni nainen kokee aloittavansa seksielämän uudelleen alusta synnytyksen jälkeen ja kaipaa tässä vaiheessa erityisesti itsetunnon tukea puolisoltaan. Miehet taas voivat kokea olevansa toissijaisia vauvaan nähden seksuaalisine odotuksineen. Jos pari ei puhu avoimesti seksistä, riskinä on ajautuminen olettamisen kehään, jossa kumpikaan ei oikeastaan tiedä, mitä toinen tarvitsee. Seksuaalisuuden haasteena pikkulapsivaiheessa on myös löytää sille riittävästi tilaa ja aikaa.

Haluatko lukea lisää?