Monikulttuurisuus on Suomessa verrattain uusi ilmiö. Monikulttuurinen parisuhde voi valtavasti rikastuttaa kumppanien elämää, kun kahdesta tai useammasta kulttuurista voidaan valita mielekkäimmät puolet, tavat ja käytännöt. Toisaalta kulttuurien väliset erot voivat vaikeuttaa puolisoiden yhteyden ylläpitämistä pikkulapsivaiheessa, joka on muutenkin haasteellinen ajanjakso.

Monikulttuuristen perheiden haasteena voi olla kielimuuri, jonka vuoksi kommunikaatio vaatii puolisoilta tavallista enemmän vaivannäköä. Lisäksi jompikumpi vanhemmista joutuu usein sopeutumaan uuteen kotimaahan, jossa tavat ja tottumukset poikkeavat lähtömaan tavoista. Lomat, juhlapyhät, kohteliaisuussäännöt ja vaikkapa ruokakaupan aukioloajat voivat olla kulttuurista toiseen erilaisia, mikä voi aiheuttaa kulttuurisokin kokemuksen.

Työllistyminen ja oman paikan löytäminen toisessa yhteiskunnassa vaativat runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Moni vanhempi kokee väliaikaisia itsetunto-ongelmia ja saattaa jopa masentua, jos rooli uudessa kotimaassa ei tunnu heti löytyvän. Tällainen sopeutumiskriisi vaatii puolisolta ymmärrystä ja empatiaa. Muualta tulleen aikuisen sopeutumista vaikeuttaa erityisesti, jos hän joutuu kokemaan syrjintää tai rasismia.

Lapsen syntyminen aktivoi vanhemmissa tiedostamattomia odotuksia muun muassa sukupuolirooleihin liittyen, mikä voi haastaa monikulttuurisen perheen parisuhdetta. Useissa kulttuureissa ydinperheen lähisuku on aktiivisessa ja tärkeässä roolissa, mikä voi suomalaisittain tuntua vieraalta. Pohjoismaiden ulkopuolella sukupuoliroolit voivat myös olla suomalaiseen näkökulmaan verrattuna hyvin perinteiset. Suhtautuminen naimisiinmenoon, raskaudenehkäisyyn, aborttiin ja eroamiseen ovat erilaisia eri kulttuureissa. Parin on tärkeä keskustella perhettä koskevista odotuksistaan ja kokemuksistaan jo valmistautuessaan perheenlisäykseen. 

 

Riikka Riihonen, LT, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Minna Oulasmaa, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, terveydenhoitaja

Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja