Uusperheen tärkein tehtävä on löytää ytimensä, jonka yleensä muodostaa ennen kaikkea uusparin rakkaussuhde ja kyseistä paria yhteen liittävät tekijät, kuten yhteinen harrastus, elämänarvot tai lapsi. Uusparin rakkaus on peruskivi, joka auttaa perheenjäseniä sopeutumaan ja asettumaan perheeseen ja ympäristöä hyväksymään perhekokonaisuuden.

Uusperheen yhtenäisyyden muodostumiseen liittyy omanlaisiaan kehitysvaiheita, joiden ratkaisemiseksi parin olisi työskenneltävä pitkäjänteisesti. Rakkaudentäyteisen kuherruskauden jälkeen uusperheessä alkaa tavallisesti vaikeampi vaihe, jonka aikana perheenjäsenet hakevat paikkaansa uudessa yhteisössä konfliktienkin kautta. Vaikeamman vaiheen aikana vanhemmat saattavat tosissaan epäillä perheensä kestävyyttä. Todellinen, aito perheyhteisö muodostuu, kun biologisten linjojen sijaan sekä uusperheen aikuiset että lapset kokevat kuuluvansa samaan joukkueeseen. Tähän tarvitaan usein yksinkertaisesti aikaa ja kärsivällisyyttä sekä avoin keskusteluyhteys vanhempien välillä.

Monikulttuuristen ja sateenkaariperheiden piirteistä voidaan löytää paljon yhteistä uusperheiden kanssa. Myös uusperheet joutuvat pitämään puoliaan ympäristön odotusten ristipaineissa. Haasteena on, että uusperheen sisällä on luotava omat käytännöt, perinteet ja säännöt, ja vasta sen jälkeen todellinen uusi perhe voi muodostua.

 

Riikka Riihonen, LT, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Minna Oulasmaa, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, terveydenhoitaja

Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja