Puhetapa on parisuhteen viestinnän ydintä. Puhetyylit voidaan jaotella jutteluun, pohdiskeluun, avoimeen puheeseen ja haastepuheeseen eli väittelyyn. Jokaisella on oma tapansa yhdistellä näitä tyylejä puheessaan. Jotkut tyytyvät juttelemaan kumppanilleen vain pinnallisia arkipäivän asioita, vaikka heidän sisäinen kokemusmaailmansa on syvällinen ja rikas. Parisuhteessa riskinä on, että tällainen pinnallinen puhetyyli johtaa ennen pitkää puolisoiden etääntymiseen. Jotkut taas pohdiskelevat mielellään asioita monelta kantilta - toiset puolestaan sanovat asiansa aina suoraan ja töksäytellen. Liiallisena mikä tahansa näistä puhetyyleistä voi olla parisuhteessa haitallinen.

Arvioimalla omaa vuorovaikutustyyliään voi oppia välttämään suurimmat parisuhteen viestinnän sudenkuopat. Asioista suoraan pamauttelija voi oppia ajan myötä hillitsemään sanojaan tai muotoilemaan lauseensa kauniisti. Pinnallisista asioista juttelija voi uskaltautua puhumaan myös syvällisistä teemoista. Usein tällaisiin muutoksiin tarvitaan motivaatiota ja tietoista harjoittelua, mutta toimivamman vuorovaikutuksen opettelu on täysin mahdollista.

Elekielen viestitkin lasketaan!

Sanaton vuorovaikutus on ihmissuhteessa vähintään yhtä tärkeää kuin puhetyyli. Itse asiassa on arvioitu, että yli puolet viestinnästämme perustuu sanojen sijaan sanattomiin ilmaisuihin, kuten ilmeisiin, eleisiin ja muuhun ruumiinkieleen. Osa sanattomasta viestinnästä on tiedostamatonta, mutta elekieltä voi myös opetella. Parisuhteessa olennaista on, että sanaton viestintä tukee sanallista vilpittömästi. Esimerkiksi toisen kuunteleminen puolella korvalla on helppoa, mutta jos ruumiinkielemme paljastaa välinpitämättömyytemme, puhuja saattaa ärsyyntyä kuuntelijalle. Kiinnostunut kuunteleminen – oleellinen asia niin parisuhteessa kuin muussakin sosiaalisessa elämässä – osoitetaankin nimenomaan katsekontaktilla, ilmeillä ja vartalon kääntymisellä puhujaa kohti. Kun puhuja tuntee olevansa huomion kohteena, myös kuulluksi tulemisen kokemus voi syntyä helpommin.

On havaittu, että pitkien parisuhteiden onnistumista ennustaa parin kyky vastata toistensa vuorovaikutusaloitteisiin. On siis suuri merkitys, miten keskustelemme puolisomme kanssa, ja sanaton vuorovaikutus on olennainen osa vuorovaikutusaloitteisiin vastaamista. Vaikka näin on, joskus pitkässä parisuhteessa puolisot voivat tulkita toistensa viestejä turhan kaavamaisesti. Parisuhteessa ei kannata vuosienkaan jälkeen ylitulkita niin sanattomia kuin sanallisiakaan viestejä. On kummankin puolison vastuulla tuoda ajatuksensa julki niin selkeästi, että kumppani varmasti ymmärtää asian oikein – toisaalta on molempien vastuulla tarkentaa kysymyksin, jos ei ole varma, mitä toinen tarkoittaa. 

 

Riikka Riihonen, LT, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Minna Oulasmaa, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, terveydenhoitaja

Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja