Lapsettomuus koskettaa syvästi sen kohtaavia. Se on myös aina kriisi, joka vaikuttaa parisuhteeseen. Psykologi ja psykoterapeutti Maiju Tokola kertoo, että kriisin syvyys riippuu monesta tekijästä. Se riippuu esimerkiksi siitä, miten pari on kohdannut aiemmat kriisit, persoonallisuudesta sekä siitä, kuinka voimakas toive lapsesta on.

– Lapsettomuus on erilainen kriisi niille, joiden suuri haave on lapsi kuin niille, jotka miettivät, haluavatko lapsen vai ei. Lapsettomuus koskettaa kuitenkin aina tilanteesta riippumatta.

Parisuhdetta voi rasittaa esimerkiksi se, että lapsettomuuskriisiä käydään usein läpi eri tahtia. Naisella kriisi alkaa usein aiemmin, sillä hän saa lapsettomuudesta muistutuksen joka kuukausi. Naiselle myös tehdään kaikki lapsettomuushoitojen toimenpiteet.

– Miehelle ahdistus ei välttämättä tule heti, Tokola sanoo.

Toisen kuunteleminen on tärkeää

Kriisinä lapsettomuus on erilainen kuin muut elämän kriisit, sillä siinä vaihtelevat epätoivo ja toivo. Pettymykset voivat olla välillä todella kovia.

– Monet yrittävät suojata itseään ajattelemalla, etteivät toivo. Mutta lapsettomuushoitoihin tullessa jokainen kuitenkin toivoo, Tokola sanoo.

Pettymyksissäkin auttaa kumppanin tuki. Vaikka lapsettomuuskriisiä käydään läpi eri tahtia ja kumppaneilla ei ole aina samanlaiset ajatukset tilanteesta, toisen tukeminen on tärkeää. Pitää kuunnella ja ymmärtää toista.

– Ei tarvitse olla samaa mieltä tai tuntea asioista samoin kuin toinen, mutta on tärkeää kunnioittaa toista ja antaa hänelle mahdollisuus puhua, Tokola sanoo.

Useimmat parit pystyvät puhumaan tilanteen herättämistä tunteista keskenään, mutta aina se ei onnistu. Silloin kumppanille pitäisi antaa lupa asiasta esimerkiksi ystäville ja ymmärtää toisen tarve puhua ulkopuoliselle. Joskus voidaan tarvita keskustelua myös ammatti-auttajan kanssa.

Ajatukset naiseudesta ja miehisyydestä muuttuvat

Lapsettomuus vaikuttaa aina myös seksuaalisuuteen ja parin seksielämään.

– Eihän se voi olla vaikuttamatta, että seksielämää järjestetään ovulaatiotikun kanssa. Lisäksi lapsettomuus vaikuttaa kokemuksiin naiseudesta ja miehisyydestä, Tokola sanoo.

Näiden kahden yhdistelmä voi olla tuhoisa parin seksielämälle, ellei asioita käsitellä. Suru täytyy käydä lävitse, jolloin myös seksielämä paranee.

Lapsettomuuskriisi voi myös parantaa seksuaalisuhdetta. Se pakottaa parin puhumaan asioista, joista se ei välttämättä muuten puhuisi. Kriisin takia myös spontaani seksuaalisuus on löydettävä uudelleen.

– Osa pareista sanoo, että pitää rakentaa uusi identiteetti, uusi naiseus ja miehisyys, Tokola kertoo.

Suruun auttaa vain sureminen

Lapsettomuuskriisi ei välttämättä myöskään lopu, vaikka lapsettomuushoidoilla olisikin onnellinen lopputulos. Maiju Tokolan mukaan moni tulee takaisin terapiaan lapsen syntymän jälkeen.

– He ihmettelevät, että miksi suru tuli takaisin. He ovat kiitollisia lapsesta. Samalla he kuitenkin surevat sitä, miten lähellä olikaan, ettei lasta olisikaan saatu.

Kaikki eivät hoidoistakaan huolimatta saa lasta. Silloin joudutaan käsittelemään toisenlaisia tunteita.

– Pari joutuu miettimään uudelleen elämän tarkoituksen. He joutuvat miettimään, mitä varten täällä nyt eletään. Monille jää kannateltavaksi myös omien vanhempien suru siitä, ettei heistä tullut isovanhempia, Tokola toteaa.

Lapsettomuuskriisi kestää usein vuosia, ja se aiheuttaa paljon surua. Tokola kertoo monien kysyvän, miten surun saisi pois.

– Suruun ei ole muuta hoitoa kuin sureminen. Pitää vain tukea toista ja ajatella, että yhdessä tästä selvitään.

On tärkeää myös hyväksyä, että vastoinkäyminen on kohdannut ja asia on käsiteltävä. Kriisin vaikeudesta huolimatta lapsettomuus yleensä lähentää paria. Osasyy tähän on se, että lapsettomuus on yhteinen asia.

– 99 prosenttia pareista sanoo, että lapsettomuus on lähentänyt heitä. Tutkimusten mukaan ne, jotka selviävät lapsettomuuskriisistä, ovat myös onnellisempia kuin aiemmin, Tokola sanoo.

Artikkelia varten on haastateltu psykologia, psykoterapeuttia Maiju Tokolaa.