Kuva: Shutterstock.

On tärkeää, että ihminen saa itse määritellä, missä yhteyksissä ja milloin hän kertoo identiteetistään, eivätkä muut päätä asiaa hänen puolestaan. Ristiriitaa parisuhteeseen voi kuitenkin tuoda, jos yksi suhteen osapuoli on vähemmän avoin identiteetistään kuin toinen. Identiteetin ja suhteen salaaminen voi olla suojaava toimintapa. Ihmiset voivat pelätä työpaikkansa tai turvallisuutensa puolesta. Toisaalta salaisuuden kantaminen vie voimavaroja.

”Kaapissa oleva” suhteen osapuoli saattaa kokea uhkaavana kumppaninsa avoimuuden. Ja kumppani taas voi kokea ”kaapissa olemisen” siten, että häntä tai suhdetta ei riittävästi arvosteta. Muille näkymätön parisuhde on myös sosiaalisesti suojattomampi. Parin on vaikeampi saada suhteelle tunnustusta ja tukea toisilta ihmisiltä.

Tutkimusten mukaan kielteisiä ennakkoluuloja ja syrjiviä asenteita on vähiten ihmisillä, jotka eniten kohtaavat sateenkaaripareja arjessaan tai lähipiirissään. Eniten kielteisiä ennakkoluuloja on heillä, jotka kohtaavat vähiten sateenkaaripareja arjessaan. Avoimuus omasta identiteetistä ja parisuhteesta voivat johtaa sosiaalisen hyväksynnän lisääntymiseen.

Ellei ihmisellä ole mielensisäisesti mahdollista selvitä vähemmistöön kuulumisen leiman kanssa ja riittävästi tukea stressin kanssa selviytymiseen, on parisuhdetta vaikea muodostaa tai ylläpitää. Avoimesti yhdessä elävät sateenkaariparit ovat oppineet pois itsesyrjinnästä riittävässä määrin voidakseen solmia pysyvän ihmissuhteen.

Seksuaalisen suuntautuneisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuus on osa normaalia ihmisyyden kirjoa, jota on aina ollut ja aina tulee olemaan. Hyvin sopeutuneet sateenkaariparit ovat ymmärtäneet, että eivät itse ole huonoja tai pahoja, vaikka ympäristö saattaa joskus suhtautua heihin kielteisesti. Oma tai rakkaussuhteen arvo ei määrity ulkopuolisten arvioista käsin.