Kuva: Shutterstock.

Sateenkaaripareja on ollut aina. Samalla voidaan ajatella, että sateenkaariparit ovat uusia perhemuotoja, joilla vasta viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut laillisesti tunnustettu asema. Asenteiden muuttuminen myönteisemmiksi ja laillisen aseman vahvistuminen ovat lisänneet sateenkaariparien näkyvyyttä yhteiskunnassa. Paine oman identiteetin tai parisuhteen piilottamiseen on vähentynyt.

Silti sateenkaaripareille on edelleen vähän tarjolla valmiita roolimalleja. Sateenkaariparien suhteissa perinteiset sukupuoliroolit eivät ohjaa arjen toimintoja ja kotitöiden jakamista. Epäselvyyttä voi syntyä siitä, kuka hoitaa mitäkin roolia. Joustavuutta ja neuvottelun taitoja edellytetään molemmilta. Neuvoteltavia kysymyksiä on monia: ”kuka laittaa ruokaa?”, ”kuka vaihtaa autoon talvirenkaat?”, ”kuka jää kotiin vauvan kanssa?”, ”kuka yrittää tulla raskaaksi?”.

Sateenkaariparien suhteiden suurena vahvuutena on se, että ne ovat tasa-arvoisempia ja vapaampia rooleista. Samalla haavoittuvuutena on se, että roolit voivat olla epäselviä. Monessa parisuhteessa ratkaistaan yrityksen ja erehdyksen kautta rooleihin ja odotuksiin liittyvät epäselvyydet.

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat omaksuneet perinteisiä roolimalleja, vaikka vain harva ottaa perinteiset roolit käyttöönsä parisuhteessaan. Perinteisten roolien omaksuminen voi näkyä vaikkapa siten, että naisparin suhteessa kumpikaan ei tee aloitetta seksiin – tai kumpikaan miespuolisista kumppaneista ei halua joustaa toisen hyväksi.

Sateenkaariparien asema ei ole historiallisesti ollut yhtä säännelty ja tunnustettu kuin naisten ja miesten väliset parisuhteet. Tämä on vaikuttanut siihen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen piirissä perinteisistä poikkeavat suhdejärjestelyt ovat olleet hyväksytympiä. On hyväksyttävämpää, ettei asuta yhdessä. Suhtautuminen parisuhteen ulkopuolisiin suhteisiin ja monisuhteisuuteen voi olla avoimempi.

Voidaan ajatella, että aikuiset ihmiset elävät kuten molemmille sopii, ja niin kauan kuin ei aiheuteta kenellekään vahinkoa, ei ulkopuolisilla pitäisi olla asiaan sanomista. Samalla on tärkeää selkeästi sopia suhteen pelisäännöistä ja rajoista.

Sateenkaaripareilla suhteen luonteen määrittelyyn voi liittyä epäselvyyttä. Epäselvyys voi liittyä vaikeuteen hyväksyä tai tunnistaa omaa identiteettiä. Seksuaalisen ja sukupuolisen identiteetin löytäminen vaatii usein etsikkoaikansa. Ihminen ei välttämättä ole varma, kuka on ja mitä haluaa. Identiteetti voi olla selkeytymätön. Kumppaneilla voi myös olla hyvin erilaisia odotuksia suhteelle.

Parannukset sateenkaariparien laillisessa asemassa koskettavat erilaisia sateenkaaripareja eri tavoin. Lainsäädännössä eri tavoin epäselvä asema voi tuoda parisuhteeseen ja perheen elämään ylimääräistä kuormitusta ja epäselvyyttä eron, vakavan sairastumisen tai kuoleman sattuessa – tilanteissa, joissa lain suomaa turvaa erityisesti tarvitaan. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen verkostoissa ex-kumppanit voivat olla kiinteä, jopa perheen kaltainen osa toistensa elämää, koska piirit ovat pienet ja oma viiteryhmä on tärkeä tuki. Epäselvät rajat entisiin kumppaneihin voivat kuitenkin häiritä uuden suhteen muodostamista. Uusi kumppani voi kokea, että hän ei ole ensisijainen toisen elämässä.

Parisuhteen hyvinvointia tukee se, että sitoutumisesta ja suhteen rajoista on selkeä yhteisymmärrys ja parisuhde priorisoidaan muiden suhteiden edelle. On hyödyllistä keskustella avoimesti odotuksista liittyen mm. yhteiseen tulevaisuuteen, lastenhankintaan, työnjakoon, suhteen rajoihin, taloudellisiin kysymyksiin, vanhenevista perheenjäsenistä huolehtimiseen ja huolenpitoon toisesta vakavan sairauden sattuessa.