Kuva: geralt, Pixabay.

Vähemmistöstressi tarkoittaa ylimääräistä kuormitusta, mikä johtuu syrjinnän kokemuksista tai pelosta. Stressi heijastuu suurempana riskinä psyykkiseen ja fyysiseen sairastamiseen. Vähemmistöön kuuluminen voi heijastua moniin asioihin parin elämässä: esimerkiksi lailliseen asemaan, perheellistymisen mahdollisuuksiin, työhön tai opiskeluun, asumiseen, uskonnon harjoittamiseen ja matkusteluun.

Vielä vuoteen 1971 saakka homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos. Vasta vuonna 2002 astui voimaan laki, jonka myötä samaa sukupuolta olevat parit saattoivat rekisteröidä parisuhteensa. Vuonna 2014 eduskunta päätti samaa sukupuolta olevien parien tasaveroisesta oikeudesta avioliittoon ja perheen ulkoiseen adoptioon. Laki astui voimaan maaliskuussa 2017. Vuonna 2018, evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on keskusteltu siitä, tulisiko samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen sallia.

Vaikka yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut selvästi sallivammaksi, on Suomen sisällä monia erilaisia sosiaalisia ympäristöjä ja asenteita. Asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan voivat olla kielteisiä uskonnollisista tai poliittisista vakaumuksista johtuen, mutta myös puuttuvan tiedon tai yhteisöllisten normien takia. Parin lähipiiri voi asennoitua eri tavoin. Ei ole epätavallista, että sukulaiset voivat suhtautua syrjivästi sateenkaaripareihin. He voivat esimerkiksi ajatella, että sateenkaariparin perhe ei ole ”oikea perhe”.

Sateenkaari-ihmiset törmäävät monenlaisiin asenteisiin. Heidän asemansa on toisaalta suvaittu, puolustettu ja yhä enemmän yhdenvertaisesti arvostettu, mutta myös vähätelty, vastustettu ja halveksittu. Se, että oma oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja tärkeimpien ihmissuhteiden suojaan on vuosikymmenien valtakunnallisen keskustelun kohteena, on monelle ristiriitainen kokemus. Tavanomaiset hellyydenosoitukset, kuten suukot tai käsi kädessä käveleminen julkisesti voivat herättää sosiaalista paheksuntaa. Vähemmistöön kuuluva voi altistua väkivallalle identiteettinsä tai sukupuolensa ilmaisun takia.

Sateenkaariparien sosiaalinen ja juridinen ympäristö voi muuttua nopeasti esimerkiksi ulkomaille muuton tai matkustamisen seurauksena. Vähemmistöihin kuuluvat joutuvat tarkkailemaan ympäristöään matkalle lähtiessään. Joissakin maissa samaa sukupuolta olevien parien liittoa tai perhettä ei laillisesti tunnusteta. Joissakin maissa homoseksuaalisuus on rikos. Matkailu tiettyihin maihin voi olla jopa vaarallista.

Syrjinnän kokemukset tuovat ylimääräistä painetta parisuhteelle. Syrjivässä ympäristössä voi syntyä tarve salata oma identiteetti ja parisuhde. Henkilö voi pelätä, että paljastuminen voi vaikuttaa esimerkiksi työpaikan tai asunnon saantiin tai uralla etenemiseen. Parisuhteessa kumppaneiden välille voi tulla riitaa, koska toinen on turhautunut siihen, että ei voida olla avoimesti pari. Yhdessäolo salassa on sosiaalisesti suojatonta, ja pari jää vaille heille kuuluvaa tukea. Vaikka kyse on myös ympäristön suhtautumisesta, puoliso voi suunnata turhautumisensa kumppaniin ja alkaa kritisoida häntä.

Vähemmistöstressi koskettaa erilaisia sateenkaaripareja eri tavoin. Biseksuaalit voivat kokea ennakkoluuloja sekä heteroseksuaalisten yhteisöissä että homo- ja lesbopiireissä. Toisaalta biseksuaalisuus, kuten myös trans- tai intersukupuolisuus saattavat ulospäin näyttää heteroseksuaalisessa suhteessa elämiseltä.

Osa sateenkaaripareista pyrkii aktiivisesti muokkaamaan ympäristöään esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Ympäristön aktiivista muuttamista voi tarkoittaa myös muutto pieneltä paikkakunnalta suureen kaupunkiin, missä asenteet ovat hyväksyvämpiä. Rajojen asettaminen suhteessa kielteisesti suhtautuviin ihmisiin tukee hyvinvointia.

Usein parit löytävät onnistuneesti sopeutumiskeinoja myös tilanteisiin, joita on vaikeaa tai mahdotonta muuttaa. Kun voi itse hyväksyä itsensä ja saa riittävästi tukea ja rakkautta omana itsenään, on helpompaa selviytyä kielteisten asenteiden ja vastoinkäymisten kanssa. Suurin osa samaa sukupuolta olevista pareista selviää vähemmistöstressin kanssa hyvin ja onnistuu muodostamaan pitkäaikaisia ja hyvinvoivia parisuhteita.