Lasta odottavien parien voi olla vaikea tiedostaa, miksi perhevalmennuksessa tulisi puhua parisuhteen toimivuuteen liittyvistä asioista. Useat tutkimukset osoittavat, että lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on monella tavalla sidoksissa vanhempien välisen parisuhteen hyvinvointiin. Mitä onnellisempia vanhemmat ovat keskenään, sitä onnellisempi on myös lapsi.

On myös tilanteita, joissa vauvan hyvinvointi on sidoksissa hänen terveyteensä tai ikäänsä. Tällöinkin on tärkeää muistaa, että mitä paremmin vanhemmat pystyvät jakamaan toistensa kanssa lapseen liittyvää huolta, sitä paremmin he pystyvät vastaamaan haastavan elämäntilanteen mukanaan tuomiin muutoksiin. Vanhempien keskinäinen jakaminen lisää parisuhteen läheisyyttä. Lapsen syntymä on tiukka paikka sekä kasvavalle uudelle ihmiselle että hänen vanhemmilleen.

Lapsi oppii mallin rakastamisesta ja välittämisestä vanhemmiltaan. Hän kasvaa aikuisuuteen vanhempien rakastavien silmien alla. Vanhempien välinen vuorovaikutus, keskinäinen kunnioitus ja tapa ottaa huomioon toisiaan vaikuttavat lapsen maailmankuvaan myös laajemmalla perspektiivillä. Väestöliiton toiminta-ajatuksena on: ”Terve ja turvallinen elämä lähtee perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan”. Tämä toiminnan päämääränä oleva tavoitetila kuvaa hyvin sitä, kuinka merkittävässä asemassa tulevat vanhemmat ovat, kun he antavat lapselleen mallin rakkaudesta ja toisen huomioonottamisesta.

Tunnekeskeisen terapian kehittäjä PhD Susan Johnsson (2007) korostaa monissa tutkimuksissaan, että parisuhteessa vaikuttavat samat tekijät kuin lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Aivan samalla tavalla kuin lapsi kysyy psyykkisesti mielessään vanhemmaltaan: ”Onko täällä joku minua varten?”, kysyvät myös vanhemmat toisiltaan tätä samaa kysymystä.

Tekstit ovat kirjoittaneet Väestöliiton Parisuhdekeskuksen psykologi Suvi Laru, psykologi Keijo Markova ja järjestöpäällikkö Kari Lankinen.