Ahlborg, T. & Strandmark, M. & Dahlöf, L-G. 2000. First-time parents`sexual relationships. Scand Journal Sexological 3: 127–139.

Ruble, D. N. & Fleming, A. S. & Stangor, C. & Brooks-Gunn, J. & Fitzmaurice, G., & Deutsch, F. 1990. Transition to motherhood and the self: Measurement, stability, and change. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 450–463.

Belsky, J. & Spanier, G., & Rovine, M. 1983. Stability and change in a marriage across the transition to parenthood. Journal of Marriage and the Family, 45, 567–577.

Belsky, J. & Rovine, M. 1991. Patterns of marital change across the transition to parenthood: Pregnancy to three years postpartum. Journal of Marriage and the Family, 52, 5–19.

Belsky, J. & Pensky, E. 1988. Marital change across the transition to parenthood. Teoksessa Palkovitz, R. & Sussman, M. B. (toim.) 1988. Transitions to parenthood. The Haworth Press.

Cowan, C. P. & Cowan, P. A. 2000. When partners become parents: The big life change for couples. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associations.

Cox, M. J. & Paley, B. & Burchinal, M. & Payne, C. C. 1999. Marital perceptions and interactions across the transition to parenthood. Journal of Marriage and the Family, 61, 611–625.

Gloger-Tippelt, G. 1983. A process model of the pregnancy course. Human Development, 26, 134–148.

Hakulinen, T. 1998. The family dynamics of childbearing and childrearing families, related family demands and support received from child health clinics. Acta Universitas Tamperiensis 585.

Hackel, L. S. & Ruble, D. N. 1992. Changes in the marital relationship after the first baby is born: predicting the impact of expectancy disconfirmation. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 944–952.

Hock, E. & Schirtzinger, M. B. & Lutz, W. J. & Widaman, K. 1995. Marital depressive sympthomalogy over the transition to parenthood: Assessing the influence of marital satisfaction and marital sex role traditionalism. Journal of Family Psychology, 99, 79–88.

Howes, P. & Markman, H.J. 1989. Marital quality and child functioning: A longitudinal investigation. Child Development 60, 1044-1051.

Jallinoja, R. 2000. Perheen aika. Otava.

Janhunen, K. & Oulasmaa, M. 2008. Äidin kielletyt tunteet. Helsinki: Väestöliitto.

Johnsson, Susan. Hold Me Tight.

Kesti, T. 2000. Työssäkäyvien miesten ja naisten parisuhdetyytyväisyys ja sitä määrittävät tekijät. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos, Pro Gradu –tutkielma.

Lammi-Taskula, J. & Salmi, M. 2009. Lapsiperheiden hyvinvointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pancer, S. M. & Pratt, M. & Hunsberger, B. & Gallant, Mark. 2000. Thinking ahead: Complexity of expectations and the transition to parenthood. Journal of Personality, 68, 253–280.

Pancer, S. M. & Pratt, M. & Hunsberger, B. & Gallant, Mark. 2000. Thinking ahead: Complexity of expectations and the transition to parenthood. Journal of Personality, 68, 253–280.

Pelkonen, M. & Löthman-Kilpeläinen, L. 2000. Neuvola lapsiperheiden tukena: selvitys äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kohdistuneista tutkimuksista ja kehittämishankkeista 1990-luvulla. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Read, J. 2004. Sexual problems associated with infertility, pregnancy, and ageing. British Medical Journal, 329, 559–561.

Repokari, L. 2008. Transition to parenthood after assisted reproductive treatment: Follow-up study of singleton pregnancies.

Ristimäki, T. & Rotkirch, A. Ilmestyy. Parisuhdepalvelut Suomessa. Selvitys kuntien tarjonnasta ja palvelutarjoajien tilanteista. Helsinki: Väestöliitto.

Ruble, D. N. & Fleming, A. S. & Stangor, C. & Brooks-Gunn, J. & Fitzmaurice, G. & Deutsch, F. 1990. Transition to motherhood and the self: Measurement, stability, and change. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 450–463.

Räisänen, H. 2007. Äitien minäkuva ja parisuhdetyytyväisyys: pitkittäistutkimus siirtymästä vanhemmuuteen. Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos.

Saisto, T. & Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. & Halmesmaki E. 2001. Psychosocial charasteristics of women and their partners fearing vaginal childbirth. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 108, 492–498.

Salmela-Aro, K. & Aunola, K. & Saisto, T. & Halmesmaki, E. & Nurmi J.-E. 2006. Couples share similar changes in depressive symptoms and marital satisfaction anticipating the birth of a child. Journal of Social and Personal Relationships, 23, 781–803.