Lapsen syntymä aiheuttaa monenlaisia muutoksia myös vanhempien seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus on kokonaisvaltainen elämänalue. Läheisyyden ja seksuaalisuuden osa-alueella näkyvät kaikki mahdolliset muut elämän osa-alueemme, niiden mahdollinen toimivuus tai toimimattomuus. Seksuaalisuudessa on tärkeää kyetä arvostamaan omaa itseään ja kehoaan.

On tutkittu, että seksuaalisen eheyden kokemisen yksi tärkeimmistä vaikuttajista on kokemus fyysisestä minäkuvasta (Palo ja Palo 1999, 340). Seksuaalisiin kokemuksiimme ja mahdolliseen seksuaaliseen halukkuuteemme vaikuttavat myös muut elämämme ympärillä olevat asiat. Kiireisen elämänrytmin, työstressien ynnä muiden paineiden tiedetään vaikuttavan seksuaaliseen halukkuuteen ja seksuaalisiin kokemuksiin (Haavio-Mannila ja Kontula 2001). Kotitöiden tasapuolisella jakautumisella on myös havaittu yhteyksiä parisuhdetyytyväisyyden lisääntymiseen ja tätä kautta seksuaalisen halukkuuden lisääntymiseen (Määttä 2000).

On tutkittu, että tyytyväisyys parisuhteen seksuaalisuuteen on yhteydessä tyytyväisyyteen parisuhteeseen. Parisuhteessa rakastelun ei pidä olla suorittamista, vaan rakkauden kertomista sanoin ja teoin (Laru & Saloheimo, 2008). Tunteet ovat keskeisessä roolissa seksuaalisen energian toteutumisessa tai toteutumatta jäämisessä. Kumppaneiden välisen emotionaalisen tunneyhteyden katsotaan stimuloivan seksuaalisia reaktioita jopa enemmän kuin fyysisen kosketuksen. Ratkaisemattomat, tunteisiin liittyvät ristiriidat heikentävät puolestaan seksuaalisen tyydytyksen kokemuksia. (Schnarch 1997, Douglas ja Slinder 2000.)

Parisuhteessa keskinäinen läheisyys, arvostus, toisen huomioon ottaminen ja tasa-arvo ovat siis pohjana eroottisuudelle ja hyvälle seksuaalisuudelle. Seksuaalinen kanssakäyminen onkin yleensä olennainen osa parisuhdetta, se energisoi suhdetta, sekä toimii jännityksen ja stressin helpottajana. (Kumpula 2007.) Parisuhteessa molemmilla aikuisilla on vastuu parisuhteen toimivuudesta: onko parisuhteelle tilaa ja aikaa. Samalla tavoin parisuhteessa molemmilla aikuisilla on vastuu seksuaalisuudesta ja sen ilmenemisestä elämässä.

Raskausaikana naisen seksuaalisuus muuttuu

Raskauden aikana seksuaalinen kiihottuminen, rakastelu ja orgasmin saaminen ovat turvallista. Raskausaikana naisen keho kuitenkin muuttuu ja naisen seksuaalisuus myös muuttuu, mikä voi tuntua hyvinkin hämmentävältä. Hormonaalisten vaikutusten vuoksi nainen voi kokea vahvaa seksuaalisten halujen lisääntymistä ja voimakkaampia orgasmikokemuksia. Seksuaalinen halukkuus voi toisaalta vähentyä raskauden aikana.

Oma muuttuva keho voi tuntua naisesta oudolta ja kömpelöltä, epäseksikkäältä. Mahdollinen pahoinvointi ja väsymys saattavat vähentää seksuaalista halukkuutta. Miehet saattavat myös arastella kumppanin muuttuvaa kehoa. Saatetaan myös aiheettomasti pelätä, että rakastelu satuttaa vauvaa. Rakastelutilanteet kasvavan mahan vuoksi voivat ajoittain tuntua hankalilta. Aivan loppuraskaudessa ennakoivat supistukset voivat hankaloittaa seksuaalielämää, yhdyntä saattaa hankaloitua. Naisen rinnat saattavat tuntua aroilta ja kiihottuessa niistä voi erittyä maitoa. Tuolloin on hyvä varoa painamasta vatsaa ja perinteistä lähetyssaarnaaja-asentoa kannattaa välttää, sillä selinmakuu saattaa aiheuttaa naiselle huonovointisuutta. (Laru & Saloheimo 2008.)

Mielikuvat omasta seksuaalisuudesta usein muuttuvat raskauden aikana. Vanhemmaksi tuleminen herättää mielikuvat äitiydestä/isyydestä. Tuolloin mielikuvat omasta äidistä ja isästä aktivoituvat. Voi tuntua hämmentävältä pohtia kumppaniaan sekä seksuaalisena henkilönä, samalla kun opettelee pohtimaan toista äitinä/isänä. Avoimuus auttaa puolisoita tunnistamaan erilaisia tunteitaan ja jakamaan kokemuksiaan.

Kokemukset synnytyksen jälkeen ovat yksilöllisiä

Kehon muutokset ja kokemukset ovat kaikilla naisilla yksilöllisiä synnytyksen jälkeen. Raskauden aikana lisääntyneet naishormonipitoisuudet romahtavat ja pysyvät useita viikkoja ja jopa kuukausia hyvin vähäisinä. Synnytyksen jälkeinen hormoninpuute ja uusi elämäntilanne voivat aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta. Raskaudenehkäisystä naisten tulee huolehtia, vaikka naisen kuukautiset voivat olla imetyksen vuoksi poissa jopa vuoden.

Synnytyksen jälkeen naisen kannattaa tutustua omaan kehoonsa ja omiin erogeenisiin alueisiinsa uudelleen, esimerkiksi peilin avulla. Synnytys muuttaa naisen kehoa ja erogeeniset alueet voivat muuttua. Emättimessä tuntuu yleensä arkuutta kuivuutta synnytyksen jälkeisinä kuukausina. Arkuutta voivat myös lisätä synnytyksessä tulleet mahdolliset repeämät tai leikkausarvet.

Tutkimuksissa on havaittu naisten kokemat haluttomuuden, väsymyksen, kipujen pelkojen, kuivien limakalvojen ja imetyksen vaikutukset seksuaaliseen halukkuuteen (Rowland ym. 2005). Haluttomuus on hyvin tavallista, mutta yleensä myös ohimenevää (Laru & Saloheimo, 2008). Emättimen kuivuuteen ja mahdollisiin yhdyntäkipuihin auttavat paikalliset estrogeenivalmisteet ja yhdynnässä käytettävät liukasteet. Lantionpohjalihasten harjoittelua kannattaa naisten myös harjoittaa verenkierron lisäämiseksi ja toipumisen nopeuttamiseksi.

Pikkulapsivaiheessa ajanpuute vaivaa

Läheisyydelle tulee luoda tilaa, myös pikkulapsiperheessä. Spontaanit rakastelutilanteet ja yhteisen rauhallisen ajan puute pikkulapsiperheessä yleensä käytännön syistä vähenevät. Tämä voi heikentää tyytyväisyyttä seksuaalielämään pikkulapsiperheen vanhemmilla. (Ala-Luhtala 2008.)

Kumppanin voi kuitenkin huomioida pienin sanoin ja teoin jokapäiväisessä arjessa. Aikaa rakkauden osoituksille ja rakastelulle löytyy, mikäli ymmärtää asian tärkeyden. Pikkulapsiaikana nainen saa usein tarvitsemaansa läheisyyttä ja ihokontaktia vauvaltaan. Tuolloin helposti unohtuu, että sama läheisyys, jota ennen annoin itse kumppanilleni: kosketusta, silittelyä ja hieromista, nyt annan helposti päivittäin vauvalle. Tulee muistaa kosketuksen ja läheisyyden merkitys myös kumppanille. Molemmat kumppanit tarvitsevat läheisyyttä toisiltaan. Seksuaalisuus on yksi tapa näyttää ja kokea läheisyyttä ja hyväksyntää parisuhteessa.