Integratiivisen parikäyttäytymisterapian muokkaaminen nettipohjaiseksi interventioksi.

Pariterapioiden on osoitettu olevan tehokkaita hoitomuotoja monenlaisiin yksilö- ja parisuhdevaikeuksiin. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pariterapian vaikutukset kestävät ainakin 2-5 vuotta hoidon päättymisestä. Pariterapialla on kuitenkin yksi kriittinen haaste: suurimmissa vaikeuksissa olevat parit -  lopulta eroavat mukaan lukien - eivät hakeudu pariterapiaan. Onkin tärkeää kehittää perinteistä parivastaanottoterapiaa täydentäviä vaihtoehtoja. Internetpohjaiset sovellukset tuovat pariterapian elementtejä useampien saataville. Tämän vuoksi integratiivisesta parikäyttäytymisterapiasta (IBCT:stä) on muokattu itseauttava, nettipohjainen ohjelmaversio https://www.ourrelationship.com/. Ohjelmassa on parisuhteeseen liittyviä videoesimerkkejä, interaktiivista opetusta ja siinä annetaan henkilökohtaista palautetta. Parisuhdenettiohjelma auttaa paria havaitsemaan ensin parisuhteen ydinongelman. Sitten ohjelma neuvoo paria muodostamaan uuden kuvauksen ongelmasta. Sen jälkeen pari keskustelee uuden ymmärryksensä pohjalta toistensa kanssa. Lopulta ohjelma tukee pareja tekemään muutoksia parisuhteessaan.

Erillisyyden ymmärtäminen

Integratiivisen parikäyttäytymisterapian ydinalueita ovat parisuhteen molempien yksilöiden erillisyyden ymmärtäminen sekä empaattisen yhteyden vahvistaminen. Inhimillinen erilaisuus saattaa muodostua yhdeksi riidanaiheeksi, vaikka erilaisuus olisi voinut olla yhtenä parisuhteen muodostumisen alkuvoimana. Ajatellaanpa tyypillistä parisuhderiitaa ─ riitelyä rahankäytöstä. Mies tuhlaa, nainen säästää. Suhteen alussa he ovat voineet ihastua toisissaan juuri toistensa erilaisuuteen. Miehelle on tuonut turvaa naisen taitava rahankäyttö. Mies on arvostanut sitä, että nainen muistuttaa häntä säätämisestä ja että he saavat naisen viisaan rahankäytön ansiosta säästettyä pesämunan pahan päivän varalle. Nainen on puolestaan ihastunut miehen spontaaniuteen ja jännittävyyteen. Miehellä on ollut tapaamisille aina varattuna yhteisiä menoja, joihin nainen ei olisi muuten tullut lähteneeksi.

Nykyään pariskunta riitelee jatkuvasti rahankäytöstä ja siitä, mitä pitäisi tehdä. Sekä miehen että naisen tulkinnat asiasta ovat hyvin tunnelatautuneita. Naisella taustalla on pelkoa, miten selvitä eläkkeellä vähillä rahoilla ja hän haluaisi säästää. Miehellä puolestaan on vaikeuksia kestää kontrollointia, jollaiseksi hän naisen säästämispyynnöt kokee.

Usein molemmilla on niin sanottujen kovien pintatunteiden, kuten suuttumuksen alla pehmeämpiä tunteita, kuten pelkoa. Pariterapia auttaa näiden pehmeämpien tunteiden ilmaisemisessa ja ymmärtämisessä. Monesti parisuhderiidoissa molemmat osapuolet kokevat kärsivänsä yksin. Pehmeämpien tunteiden jakaminen auttaa paria ymmärtämään toisiaan paremmin ja lähentymään uudelleen.

Tyytyväisyys parisuhteeseen nousi

IBCT:n nettipohjaisen parisuhdeohjelman läpikäynyt pariskunta raportoi tyytyväisyytensä parisuhteeseen nousseen merkittävästi. Luottamus parisuhdevaikeuksista selviytymiseen oli kasvanut molemmilla. Myös negatiiviset tunteet parisuhteessa vähenivät nettiparisuhdeohjelman avulla. Tietokonepohjaisten ohjelmien on todettu olevan tehokkaita myös masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. IBCT:tä käyttänyt pariskunta raportoi heillä olevan parisuhdevaikeuksia kuitenkin vielä nettiparisuhdeohjelman jälkeenkin. Tutkijat kannattavatkin nettiparisuhdeohjelman ja kasvokkain tapahtuvan varsinaisen pariterapian yhdistämistä. He arvelevat, että jos pariskunta onnistuu nettiparisuhdeohjelman avulla lisäämään toistensa hyväksyvää ymmärtämistä, parit kykenevät tämän jälkeen käsittelemään nopeammin jäljelle jääneitä ongelmia varsinaisessa parisuhdeterapiassa.

Lähde: Family Process Vol. 52, No. 1, 2013. Brian D. Doss; Lisa A. Benson; Emily J. Georgia; Andrew Christensen

Tiivistelmän laatinut psykologi Anne Ryynänen