Bartholomew, K. 1997. Adult attachment processes: Individual and couple perspectives. Brittish Journal of Medical Psychology, 70,3, 249-263.

Bowlby, J. 1973. Attachment and loss: Vol. 2. Separation. New York: Basic Books.

Himmanen-Koski, Arja. 2004. Kiintymyssuhdeteoriasta ja parisuhteesta. Teoksessa Malinen V. & Alkio P. (toim.). Parisuhde - intiimiys - seksuaalisuus, teoriaa ja käytäntöjä pariterapiasta. Helsinki: VL-Markkinointi OY.

Johnson, S.M. 2002. Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors. New York: Guilford Press.

Johnson, S.M. 2004. The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy. New York: Brunner-Routledge.

Johnson, S.M. & Whiffen, V.E. 2003. Attachment processes in couple and family therapy. New York: Guilford Press.

Kuusinen T. & Lintunen L. 2000. Parisuhde ja kiintymysteoria. Psykologia 01, 83-90.

Mikulincer, M. & Florian, V. & Cowan, C.P. 2002. Attachment security in couple relationships: A systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41,3, 405-434.

Männikkö, K. 2001. Adult attachment styles. A person –oriented approach. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 185. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Nauha, S., & Silvén, M. 2000. Puolisoiden varhaiset kiintymyssuhteet: Viehättääkö samanlaisuus? Psykologia 01, 71-81.

Shaver, P. R., & Hazan, C. 1993. Adult romantic attachment: Theory and evidence. In D. Perlman & W. Jones (toim.), Advances in personal relationships (Vol. 4, pp. 29-70). London, England: Kingsley.

Schore, A. 1994. Affect regulation and the organization of self. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). 2001. Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY.