Suomalaisten miesten ja naisten kiintymyssuhdejakaumaa ovat tutkineet mm. Nauha ja Silvén (2000). Turvallinen kiintymystyyli oli naisilla yli puolella, miehillä alle puolella. Takertuvia oli naisista alle viidennes, miehistä vain muutama. Miehistä vältteleviä oli noin puolet ja naisista lähes neljännes. Tämän mukaan suomalaisen miehen erityispiirre on välttelevyys kun taas naisilla yleisin kiintymystyyli on turvallinen kiintymystyyli.

Suhtautuminen seksuaalisuuteen vaihtelee kiintymyssuhdetyylin mukaan. Turvallisesti kiintynyt pyrkii seksuaalisuudessa molemminpuoliseen läheisyyteen ja tyydyttävyyteen. Turvattomasti kiinnittyneistä takertuvat haluavat tyydyttää ennen kaikkea turvallisuuden ja rakkauden tarpeitaan. Välttelevästi kiintyneet erottavat seksuaalisuuden tunneperäisestä sitoutumisesta ja pitävät itsensä paljastamista epämiellyttävänä. Pelokkaasti kiintyneille kaikenlainen läheisyys on uhkaavaa, koska he pelkäävät vahingoittuvansa tai tulevansa hylätyksi.

Parinmuodostuksessa on havaittavissa, että turvallisesti kiintyneillä samankaltaisuus näyttää viehättävän, kun taas ei-turvallisesti liittyneissä kiintymyssuhteissa myös vastakohdat vetävät toisiaan puoleensa.

Kiintymystyyliltään välttelevät eivät ole vältteleviä koko ajan. He voivat olla hurmaavia juhlissa. He voivat tuntua ihanilta ystäviltä. Milloin välttelevät sitten muuttuvat vältteleviksi? He muuttuvat vältteleviksi juuri silloin, kun toinen tai itse muuttuu haavoittuvaksi. Hetkellä, jolloin kiintymystarpeet aktivoituvat. He muuttuvat vältteleviksi niinä hetkinä, jotka määrittelevät suhteen luonteen pohjimmiltaan.

”En ymmärrä, mikä on vialla. Ehkä vika on minussa, ehkä olen aivan mahdoton. Kun seurustelimme ja näimme toisemme joka toinen viikonloppu, hän oli ihannemies: hurmaava, lämmin, seksuaalinen. Ja nyt minusta tuntuu, etten merkitse hänelle mitään. Minusta tuntuu, että olen poissa hänen elämästään, tuntuu, että hän ei välitä minusta yhtään. Hän ei tarvitse minua, hän on niin etäinen. Minusta tuntuu aivan kauhealta, minusta tuntuu, että olen tulossa hulluksi.” Miksi näin? Olet mennyt naimisiin välttelevän miehen kanssa. Kiintymyssuhdeteoria ei vain määritä jotain henkilöä vältteleväksi, vaan se kertoo myös, koska vältteleminen tulee esiin.