Donald H Baucom, Douglas K. Syder ja Kristina Coop Gordon (2009) ovat kirjoittaneet kirjan siitä, kuinka työskennellä uskottomuuskriisien kanssa. Monet terapeutit kokevat uskottomuuden kanssa työskentelyn vaikeana. Uskottomuus herättää parisuhteen molemmissa osapuolissa hyvin vahvoja tunteita. Usein voi olla, että työskentelyssä päästään eteenpäin, mutta kohta ollaan takaisin alkupisteessä. Tässä kirjassa on esitelty selkeä kolmen vaiheen ohjelma työskentelyyn. Eri terapiamuotoja yhdistelevän lähestymistavan on ajateltu helpottavan terapeutteja etenemään usein vaikeassa ja kaaoottisessa tilanteessa.

Kirjassa uskottomuus määritellään traumaksi, jossa parin perususkomukset heidän suhteestaan, toisistaan ja itsestään muuttuvat. Käsitykset siitä, että kumppaniin voi luottaa ja että parisuhde on turvallinen romahtavat. Samoin kuin muissa traumoissa tulevaisuus näyttäytyy ennustamattomana. Tuntuu, että kontrolli elämään katoaa. Yleensä trauman jälkeen ihminen masentuu ja ahdistuu. Joskus trauma voi myös johtaa posttraumaattisenstressioireyhtymän muodostumiseen.

Kirjassa työskentely etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, parin tultua vastaanotolle, terapeutti pyrkii ehkäisemään lisätraumojen syntymistä parin välille. Työskentelyssä pyritään asettamaan rajat sille, kuinka toista osapuolta kohdellaan ja kenelle uskottomuudesta kerrotaan. Tässä vaiheessa asetetaan rajat myös koskien kolmatta osapuolta. Jos petetyllä osapuolella on suuria vaikeuksia hallita omia tunteitaan, voidaan työskennellä itsesäätelykeinojen kanssa. Vastaanotolla pohditaan itsehoitomenetelmiä ja arkipäivästä selviytymistä. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan myös luottamus terapeuttiin ja sitoutuminen prosessiin.

Työskentelyn toisessa vaiheessa terapeutti auttaa paria ymmärtämään niitä asioita, jotka mahdollisesti vaikuttivat uskottomuuden syihin. Loukatun osapuolen kohdalla pyritään löytämään uudelleen elämän ennustettavuus ja pehmentämään suhdetta kumppaniin. Pettäjän kohdalla on tärkeää saada hänet ottamaan vastuuta käytöksestään ja nähdä itsensä valintoja tekevänä yksilönä. Tärkeää on, että molemmille osapuolille muodostuu tässä vaiheessa jaettu yhteinen ymmärrys siitä, mitkä syyt olivat mahdollisesti uskottomuuden taustalla. Tähän liittyy historialliset sekä nykyiset tekijät. Terapiassa edetään suhteen historiasta nykypäivään sekä tulevaisuuteen. Tässä vaiheessa mietitään myös mitä muutoksia parisuhteessa olisi tärkeää tehdä.

Kolmannessa vaiheessa pyritään lujittamaan aiemmin tehtyä työtä. Tässä vaiheessa saattaa tulla myös takapakkia. Molemmat parit muodostavat oman tarinansa siitä mitä ulkopuolisella suhteella yritettiin ratkaista. Tapaamisilla pohditaan myös miten oma ymmärrys suhteesta on muuttunut työskentelyn myötä. Tärkeä keskustelunaihe on anteeksianto ja ne tekijät jotka ovat eteenpäin pääsyn esteenä. On hyvä ymmärtää, että anteeksianto ei välttämättä tarkoita yhdessä jatkamista.

Uskottomuus on teema, joka tulee vastaanottotyössä esille usein. Kuitenkin siihen liittyvää kirjallisuutta on vähän. Tämän kirjan vahvuus on siinä, että se pyrkii löytämään kattavasti uskottomuuteen liittyvät ilmiöt ja luomaan strukturoidun lähestymistavan siihen. Kirjasta voi löytää hyviä ajatuksia ja se voi auttaa työntekijää rajojen ylläpidossa. Kuitenkin yleensä totuus on paljon monimutkaisempaa, kuin selkeästi vaiheittain etenevä kirjan antama malli.

 

Anna Salmi
Psykologi

 
Donald H. Baucom, Douglas K. Snyder, Kristina Coop Gordon: Helping couples get past the affair: A clinician´s guide: The quilford press 2009.