Onnistunut parisuhde, kuten tasapainoinen elämä yleensäkin, inspiroi ihmistä olemaan vahvempi ja antamaan itsestään enemmän. Mistä mausteista onnistunut parisuhde sitten koostuu? Tietenkin onnellisuudesta.

– Onnellisuus ei ole kovin yksinkertainen asia, ei helppo, eikä aina edes onnellinen asia, sanoo parisuhteita tutkinut Väestöliiton Perhetoimintojen johtaja Heli Vaaranen.

Onnellisten avioliittojen salaisuuksia on tutkinut Yhdysvalloissa psykologi ja tutkija Judith. S. Wallerstein. Hän on koonnut yhteen seikkoja, jotka kohottavat onnelliset liitot arjen yläpuolelle, ja erottelevat ne esimerkiksi liitoista, joissa elää kaksi yksinäistä ja onnetonta ihmistä. Onnellinen liittohan tarjoaa ihmiselle uskotun, mutta onneton etäännyttää helposti vähäisetkin lämmön tunteet parin väliltä.

Onnellisen liiton saavuttamiseksi on tärkeää, että molemmat irtautuvat lapsuudenperheestään. Tämä mahdollistaa sen, että pari voi olla itsenäinen ja muodostaa oman kahden hengen yhteisönsä. Yhteisö rakentuu kiinnostuksesta toista kohtaan ja halusta jakaa tämän painolasti. Muodostamassaan yhteisössä kumpikin ottaa vastuun toisen onnesta eikä pelkää vastuutaan. Molemmat ovat valmiita kuuntelemaan toista ja pitämään hänestä huolta.

Tärkeää onnellisessa liitossa on myös kriisinhallintataito. Onnelliset osaavat ja uskaltavat ilmaista itseään ja eriäviä mielipiteitään. Hyvät ja samalla onnelliset kriisinhallitsijat uskaltavat olla parisuhteessa oma itsensä omine mielipiteineen. Toisen pakonomainen miellyttäminen ei johda onnelliseen liittoon, painottaa Wallerstein. Hyvä itsetunto on siis yksi onnellisen liiton salaisuuksista.

– Itsetunto kehittyy koko ajan, ja elää aaltoliikkeessä. Kumppani parhaimmillaan tukee, kun toinen tarvitsee tukea, ja vetäytyy, kun on aika antaa toisen yksin loistaa, sanoo Heli Vaaranen.

Seksuaalinen luottamus on oleellinen osa onnellista liittoa. Kun luottamus on kohdallaan, pari ymmärtää toisen erilaisia seksuaalisia vaiheita; innostusta, väsymystä ja muuttuvaa makua. Wallerstein tähdentää, ettäonnellisen parin seksuaalinen elämä on jatkuva eroottinen löytöretki. Seksuaalisesti vapautuneet parit ovat uteliaita toisiaan kohtaan ja uskaltavat tuoda fantasiansa reippaasti aviovuoteeseen.

– Lapsettomat parit ajautuvat joskus kriisiin seksuaalisuutensa kanssa. Mitä ideaa, he voivat ajatella. Seksin terveysvaikutuksista tulee kuitenkin jatkuvasti uutta tutkimustietoa, ja seksin merkitystä stressinlaukaisijana ja nautinnon tuottajana ei tule väheksyä. Lisääntyminenon vain häviävän pieni osa seksin merkitystä. Suurin osa on nautinnon tuottamista ja nautinnon vastaanottamista, joka kestää koko elämän ajan, sanoo Vaaranen.

Itsenäinen kumppani on onnellinen

 

Jotta parisuhde säilyisi onnellisena, se tarvitsee jatkuvaa hoitamista. Ihminen on helposti laiskistuva ja tottuva olento. Laiskuus ja toisen kohteleminen huonekaluna ovat parisuhteessa vaarallisia ominaisuuksia, sillä kahden laiskurin suhteessa kumpikaan ei ota vastuuta yhteisestä ajasta, seksistä, naurusta ja harrastuksista. Ilma näitä mikä tahansa suhde näivettyy.

– Ei lystiä ole ellei sitä pidetä, toteaa mainio sananlasku, Vaaranen muistelee.

– Vastuu parisuhteen toimivuudesta kuuluu molemmille. Vastavuoroisuuden periaate on eräs sosiaalisen ihmisen perussäännöistä yhteisölliselle elämälle. Tämä ominaisuus unohtuu kuitenkin helposti parisuhteessa, jota vaivaa väsymys, stressi, hapettomuus ja innottomuus, luettelee Vaaranen.

Parisuhteen hoitamista on esimerkiksi se, että antaa toiselle itsenäisyyden ja tukee sitä, miten kumppani haluaa itseään elämässään toteuttaa. Tätä voisi kutsua ’pelko pois’ –säännöksi; anna toiselle itsenäisyys pelkäämättä sen seurauksia. Kumppanin vapaus ja itsenäisyys voivat olla pelottavia asioita, sillä itsenäistä kumppania ei voi hallita. Itsenäinen ihminen on kuitenkin onnellisempi parisuhdekumppani.

Suomalaisten parisuhteiden haaste on keskustelun ylläpitäminen. Keskustelukulttuurin tietoinen ylläpitäminen on parisuhteen hoitamista. Tämä on hyvä muistaa riidellessä, sillä mikään ei ole niin haavoittavaa kuin mykkäkoulu. Jos keskustelu ei riitojen aikana onnistu, kannattaa ottaa aikalisä ja rauhoittua hetki.

Hyvään keskustelukulttuuriin kuuluu myös se, että toiselta kysytään hänen ajatuksiaan. On muistettava, ettei kukaan ole ajatusten lukija. Parisuhdeharmonia opettaa meidät lukemaan toista hyvin, mutta silti toisen ajatuksia ei voi tuntea läpikotaisin. On siis tärkeää kysyä, ymmärsinkö sinut oikein. Kysymys saa kumppanin tuntemaan itsensä arvostetuksi.

– Väestöliiton Parisuhdekeskukselta on pyydetty helppoa ja nopeaa välinettä, joka saisi parit opettelemaan puhumista keskenään. Psykologimme kehittivät menetelmää vuosikymmenten ajan, ja nyt väline on valmis; I love samarakas – peli, Vaaranen kertoo.

Peli auttaa paria avaamaan lukkoja väliltään mukavalla tavalla. Pelin parisuhdekysymykset koskevat kriisinhallintaa, läheisyyttä, suhdetta sukuun ja ystäviin sekä parin omaa ”parisuhdekulttuuria”. Lisäksi pelissä on toiminnallisia tehtäviä parisuhteen hoitamiseksi.

– Nämä yllätystehtävät täytyy sitten etukäteen luvata tehdä, Vaaranen nauraa.

Kriisissä voidaan tarvitaan pariterapiaa

 

Kaikissa parisuhteissa tunteiden sävyt muuttuvat ajan mittaan. Huolet, unettomuus ja rahattomuus heijastuvat helposti parisuhteeseen. Joskus elämässä tulee eteen niin syviä kriisejä, että parisuhde ajautuu ongelmiin. Tällaisia kriisejä voivat olla uskottomuus, dramaattiset elämäntapahtumat, kuten lapsettomuuden havaitseminen tai sairaudet, läheisen kuolema tai erilaiset riippuvuudet.

Parisuhdekriisin hoitamiseksi tarvitaan pariterapiaa. Kriisin aikana parin on tärkeää tuntea, että heistä huolehditaan ja että he saavat hoitoa silloin, kun eivät jaksa huolehtia toisistaan. Pariterapia auttaa 80 prosenttia terapiassa käyvistä. Aina menestys ei kuitenkaan tarkoita yhdessä jatkamista. Apu voi olla myös sitä, että paria autetaan eroamaan asiallisesti.

Parit, joiden suhteessa on henkistä tai fyysistä väkivaltaa, halveksuntaa ja alistamista, pohtivat usein ”lähteä vai jäädä” -kysymystä pariterapiassa. Terapeutti ei kuitenkaan tee päätöksiä asiakkaan puolesta. Siksi olisi tärkeää lähteä pariterapiaan hyvin varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisevällä asenteella.

– Mitä me voisimme oppia parisuhdetiedosta, että emme ajautuisi karille, olisi hyvä ja viisas kysymys kaikille pareille, Vaaranen miettii.

Kaikissa liitoissa koetaan etääntymistä ja uudelleen lähentymistä, ja se on täysin normaalia. Hetkellinen etääntyminen ei siis välttämättä tarkoita kriisiä parisuhteessa. Ongelmatilanteissa tieto auttaa.

Monet myös miettivät pariterapiassa, onko heidän elämänsä normaalia. Lukemalla tutkimustietoa parisuhteista esimerkiksi Väestöliiton parisuhdesivustolta, kumppanit voivat kasvattaa omaa tietouttaan ja ymmärtää näin parisuhteen vaiheita paremmin.

Pienet ilot arjen keskellä ovat tärkeitä

 

– Seurantatutkimuksessani Nuorten aikuisten parisuhteet 2004 – 2007 nuoret aikuiset haaveilivat tavallisesta elämästä, pohtii Vaaranen.

– Kun samat parit puhuivat elämästään kaksi – kolme vuotta myöhemmin, he valittavat, että elämä on niin tavallista. Paradoksi syntyy siitä, että toive toteutuu, mutta erilaisena kuin on ajateltu. Jokainen pari joutuu rakentamaan oman erityisen onnensa tavalla, joka ei näy ulospäin. Kaikki ”tavalliset, onnelliset parit”, olivat ne sitten naapureita tai nuorenparin vanhempia, omaavat parisuhteen salaisuuden, joka ei ole kenenkään muun tiedossa tai näkyvissä.

Tavallisuutta ei voi matkia, vaan se on luotava itse, yllätyssisältöineen kaikkineen. Muistatko esimerkiksi huomioida kumppanisi arjen keskellä? Iloinen yllätys arjessa on esimerkiksi pieni lahja, jossa tärkeintä ei ole käytetty raha vaan ajatus. Entä muistatko pitää arjen eroottisena ja mielenkiintoisena?

Me suomalaiset olemme arkikeskeisiä, eikä yhdysvaltalaisten tutkimusten korostama ”ole romanttinen ja yllättävä” –ajatus aina sovi meille. Riskinä silloin on, että molemmat kyllästyvät. Suomalaisten elämässä on kuitenkin omat hienot puolensa. Näemme usein iloa ja huumoria tavallisissakin asioissa arjen keskellä ja osaamme iloita myös pienistä asioista.

Väestöliiton Parisuhdekeskuksen tiedottaja Anne Leinosen haastateltavana on ollut
VTT, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Artikkeli on julkaistu Simpukka-lehdessä maaliskuussa 2010.

Lähteet: I Love samarakas-peli, Väestöliitto; Vaaranen, Heli: Parisuhdepalapeli, 2007, Kirjapaja; Wallerstein, Judith: The Good Marriage, 1995, Warner.