Tunteiden säätelykyvyllä tarkoitetaan sitä, miten hyvin ihminen pystyy tunnistamaan oman tunteensa, olemaan tunteensa kanssa ja toimimaan tunteesta huolimatta omien arvojen suuntaisesti. Läheisyytensä ja tärkeytensä vuoksi parisuhteessa heräävät tunteet ovat usein voimakkaita. Siksi vaikeiden tunteiden kanssa pärjääminen on parisuhteissa arkipäivää.

Tunteen tunnistaminen ei ole niin yksinkertaista, kuin miltä se kuulostaa. Kiireessä omien tunnetilojen havainnointi jää monesti vähemmälle. Kun tunteiden äärelle ei pysähdy, voi tunteet ja niiden takana olevat tarpeet näyttäytyä esimerkiksi epämääräisenä ahdistuksena tai kiukkuna. Tutkimuksista tiedetään, että pelkkä tunteen nimeäminen rauhoittaa aivojen tunnekeskusta.

Toinen kohta tunnistamisen jälkeen on yrittää tulla toimeen oman tunnetilan kanssa. Monet yrittävät tulla toimeen tunnetilan kanssa hengittelemällä, purkamalla tunnetta hyödylliseen toimintaan tai puhumalla jonkun kanssa siitä, mikä nosti kiukun pintaan. Tunteen säätely ei tarkoita sitä, että tunne pitäisi saada kokonaan katoamaan tai että sitä pitäisi pauhuten voimistaa.

Tunteen säätelyyn auttaa toisen ihmisen myötätuntoinen ja rauhoitteleva läheisyys. Parisuhteen riitatilanteissa ongelmana on se, että ihminen joka voisi auttaa tunteiden säätelyssä, on myös itse tuohtunut tai ei pysty omien voimakkaiden tunteiden takia auttamaan. Siksi tarvitaan usein kykyä myös itse rauhoittaa itseä. Monesti pieni tauko, palleahengitys tai huomion kiinnittäminen ympäristöön voi auttaa rauhoittumaan. Tämän jälkeen voi olla mahdollista saada apua myös omalta kumppanilta. Kumppani voi tarjota apuaan parhaiten silloin, kun toinen osaa kertoa omista tunteistaan selkeästi ja tavalla joka ei ole uhkaava.

Mitä tunteita on?

Tunteilla ei ole arvolatauksia. Ei ole olemassa hyvää tai huonoa tunnetta. Tulkintamme tunteesta antaa sille sen merkityksen. Lapsuudessa erilaisille tunteille on saatettu antaa erilaiset luvat. Ehkäpä ilo ja innostus ovat olleet tunnetiloja, jotka on otettu avosylin vastaan. Kiukku, pettymys tai pelko ovat ehkä olleet tunteita, joihin on reagoitu toisin. Saattaa olla, että joillekin tunteille on annettu arvolataus, jota niissä ei alun perin ole ollut. Tunne ei siis ole vihollinen, se on vain tunne. Tunteen virittävä toiminta voi kuitenkin olla parisuhteessa joko tuhoavaa tai rakentavaa.

Tunne viittaa sanana liikkeeseen (emotion -motion). Tunteet ovat kehon viestejä, tietoa, jonka avulla voimme kohdistaa toimintaamme. Tunteet välittävät syvimpiä tarpeita toisille ja näyttävät toisten tarpeita meille. Kiukku on esimerkiksi hyvin energinen tunne, joka kertoo tarpeesta puolustautua tai tuo energiaa jonka avulla voimme tavoitella haluamamiamme asioita. Häpeä taas on tunne joka kutsuu vetäytymään pois ja ottamaan alemman askelman. Parisuhteessa tunteet eivät pilaa ihmissuhteita, vaan teot mihin nuo tunteet ajavat. Jokainen tietää, että ei parisuhde haavoitu pysyvästi siitä, että kumppani on sinulle vihainen. Se voi kuitenkin haavoittua siitä, että toinen haukkuu pidäkkeettömästi tai tönäisee kipeästi. Samoin häpeä ei tunteena kaada ihmissuhdetta, mutta jos se saa kokonaan piiloutumaan toiselta, voi piiloutuminen pilata suhteen. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään omaa toimintaa ja sitä, millainen kumppani haluaisin olla. Miten voisin kertoa tunteistani ja tarpeistani tavalla, joka olisi omien arvojeni mukaista.

Tunteita on eritasoisia  

Tutkimuksissa on huomattu, että on olemassa joitain tunteita, jotka löytyvät universaalisti kaikkialta maailmasta,  Grönlannista, Afrikasta tai Suomesta. Näitä tunteita ovat pelko, viha, onnellisuus, ilo, suru, yllättyneisyys ja häpeä. Nämä perustunteet ovat kaikki olleet tärkeitä eloonjäämisen kannalta.

Tunteita on kuitenkin myös eritasoisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi ärtymys voi näkyä käytöksessä ja kokemuksessa päälimmäisenä tunteena. Tarkemmin tunnetilaa tutkiessa kiukun takaa voi löytyä esimerkiksi pelkoa. Toissijainen tunne on tunne joka syntyy ensisijaisesta tunteesta. Ylläolevassa tilanteessa ensin on herännyt pelon tunne joka on synnyttänyt vihan tunteen suojaksi.

Tunteiden kanssa saakin toisinaan olla tutkija. Kun, tuntee jotakin, on hyvä hieman tutkiskella, löytyykö taustalta ehkä joku muu tunne. Kuten yllä kuvattiin, koemme usein jotkut tunteet häpeällisempänä kuin toiset. Jos olet tullut loukatuksi, on usein helpompi kertoa kiukusta kuin kivusta, surusta tai häpeästä. Monesti voi myös havaita, että tuntee yhtä aikaa monenlaisia tunteita. On esimerkiksi kiinnostavaa, että rakkaus ei ole mikään yksittäinen tunne, vaan se sisältää kaikenlaisia tunteita, kuten iloa, surua, kiukkua tai vaikka häpeää.

Miten tunne syntyy?

Tunteen aiheuttaa joko sisäinen tai ulkoinen ärsyke. Se voi olla joku ajatus tai tapahtuma. Tämän jälkeen tuo ärsyke tulkitaan. Jos, tilanne koetaan vaaralliseksi, niin viesti menee suoraan aivojen mantelitumakkeeseen. Tällöin reagoimme välittömästi. Jos taas tilanteessa ei ole suoraa uhkaa, viesti kulkee aivokuorelle, jossa ärsykkeen merkitys tulkitaan.

Pelko on yleensä tunne joka saa meidät toimimaan kaikkein voimakkaimmin. Ihmisen kaksi suurinta uhkaa kuoleman pelon ohella on tulla läheisten hylkäämäksi tai menettää oma arvo toisten silmissä. Rottia tutkimalla on havaittu, että rotan kumppanin poistaminen häkistä aiheuttaa rotassa alkukantaisen paniikin tunteen. Nykyään ajatellaan, että myös meillä ihmisillä on aivoissamme hälytysjärjestelmä joka aktivoituu tilanteissa jossa koemme, että meille tärkeä ihminen ei ole saavutettavissa. Yhteyden puute parisuhteessa nostaa herkästi pintaan arvottomuuden tunteet ja huolen hylätyksi tulemisesta. Viestitämme tunteistamme yleensä ilmeiden, eleiden ja äänensävyjen kautta. Rekisteröimme alle sekunnissa toisten ilmeet, nappaamme tunteet ja koemme nuo tunteet myös kehossamme. Siksi riita voi puhjeta suhteessa hyvinkin nopeasti. Pelkkä kumppanin poiskääntyminen, tuhahdus tai ilmeettömyys voi herättää protestin ja pelon yksinjäämisestä.

Suhteen kannalta olisi tärkeää kyetä kertomaan pehmeimmistä tunteista, kuten peloista tai huolista. Nämä tunteet tuovat pareja usein lähemmäksi toisiaan.

 

 Vinkkejä vaikeiden tunteiden säätelyyn parisuhteessa

1. Tunnista tunne.

Tunnista mahdollisimman tarkasti, mistä tunteesta on kysymys. Missä tuo tunne tuntuu kehossa? Painaako se rintakehässä, tuntuuko palleassa vai kuristaako kurkussa? Tunne voi tuntua hyvin voimakkaana ja epämiellyttävänä, mutta tutkimalla sitä tarkasti ja ystävällisesti, sen voima vähenee. Muista, että tunne on ohimenevä asia. Kun tutustut tunteeseen, tunnistat mistä tunteesta on kysymys, voit nimetä itsellesi, että olen juuri nyt pettynyt ja vihainen.

2. Koe tunne

Jos olet vihainen puolisollesi, anna itsellesi lupa olla vihainen. Älä yritä poistaa tunnetta tai syyllistä itseäsi siitä, että sinusta tuntuu joltain. Anna ajatusten ja tunteiden tulla. Tunne saattaa kutsua sinua purkamaan jännityksen ulos. Yritä kuitenkin malttaa hetki ja miettiä mitä haluat tuon tunteen kanssa tehdä.

3. Löydä lähde

Seuraavaksi on löydettävä syy tunnetilan nousuun. Mikä juuri nyt pahoitti mielen ja miksi? Parisuhteessa saatetaan joskus myös heijastaa puolisoon tunteita, joiden alkuperäinen syy on muualla. Rankka päivä töissä voi joskus purkautua pettymyksenä kotona. On hyvä myös miettiä, mitkä tulkinnat ovat johtaneet tunteen syntyyn. Jos olet tulkinnut kumppanin käytöstä tai ilmeitä kielteiseen suuntaan, on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä oikeastaan tiedät toisen ajatuksista.

Jos syy tunteeseen on oman kumppanin toiminnassa, on hyvä ymmärtää, mikä erityisesti kumppanin käytöksessä ärsytti ja miksi. Monesti taustalta voi löytyä joku täyttymätön tarve tai kaipaus. Myös tätä asiaa on hyvä tutkiskella. Esimerkiksi, jos kiukun nostaa pintaan toisen pitkä päivä töissä, voi takana olla esimerkiksi täyttymätön tarve läheisyydestä tai ihailusta.

4. Älä jää märehtimään

Ihmisen mieli lähtee usein pyörimään jossain tunnetilassa. On hyvä miettiä, voinko juuri nyt tehdä häiritsevälle asialle jotakin. Jos en, on tärkeä yrittää päästää asiasta irti ja palata siihen myöhemmin.

Voi myös huomioida, onko oma tunnetila liioiteltu tapahtuneeseen nähden.

5. Mieti keinoja.

Kun tunne nousee jostakin tarpeesta joka on jäänyt huomiotta, on hyvä yrittää puhua asiasta rauhalliseen sävyyn omalle kumppanille. Esimerkiksi, huomaan tulevani ärtyneeksi, kun olet paljon tabletilla töiden jälkeen. Kaipaisin kovasti huomiotasi, yhteistä aikaa ja tekemistä. Tunteet ovat viestejä. Noita viestejä on tärkeä kuunnella ja sitten miettiä, millä keinoin niistä voisi kertoa puolisolle.

Jos tunnistaa, että oma tunne on liioiteltu, eikä välttämättä liity puolisoon, voi omaa tunnereaktiota yrittää muuttaa. Myös puhuminen ja jakaminen auttavat tunteen laantumiseen.

 

Joskus ongelmat tunteiden säätelyssä saattavat liittyä fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen. Myös lapsuudenaikaiset traumaattiset kokemukset voivat huonontaa ihmisen kykyä säädellä vaikeita tunteita. Jos olet huolissasi tunteiden säätelykyvystäsi, on hyvä konsultoida lääkäriä.