Rakastuminen vaikuttaa elämään monella tapaa. Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että parisuhde vaikuttaa myös terveyteemme. Parisuhde vaikuttaa henkisen hyvinvointimme lisäksi fyysiseen hyvinvointiimme. Onhan kumppaneilla enemmän kuin kenelläkään muulla vaikutusta toistensa käyttäytymiseen.

Sitoutumisen myötä parin tavat muuttuvat samankaltaisiksi. Kumppanit ottavat ennen avioliittoa omaksutut tapansa mukaan suhteeseensa. Molempien mukanaan tuomat elintavat vaikuttavat yhteiseen elämään. Tutkijoiden mukaan kumppanit vaikuttavat toistensa liikuntatottumuksiin, lääkärikäynteihin sekä alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöön.

Kumppanin sairaus nostaa riskiä sairastumiseen

Kumppanit vaikuttavat myös toistensa sairauksiin. Jos yhdellä on jokin sairaus, toisella on kohonnut riski sairastua samaan tautiin. Eräs tutkimus kertoo, että riski korkeaan verenpaineeseen kaksinkertaistuu, jos kumppanilla todetaan korkea verenpaine.

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että parisuhde ja sitoutuminen johtavat yhteiseen ruokavalioon, taloudelliseen tilanteeseen, sosiaaliseen verkostoon sekä liikuntatottumuksiin. Yleensä lääkärissä kysytään suvun sairaushistoriasta, muttei kumppanin tilanteesta. Tämän seurauksena lääkärit eivät välttämättä näe kaikkia sairauteen tai elintapoihin johtavia riskejä. Kumppanit voivat omaksua toisiltaan esimerkiksi tupakoinnin, alkoholin tai huumeiden käytön.

Parisuhdeonni vaikuttaa fyysiseen hyvinvointiin. Yhdysvaltalaistutkimuksessa on todettu, että korkean stressitason parisuhteissa elävät naiset saavat muita todennäköisemmin sepelvaltimotaudin. Taudin riski kasvaa myös kontrolloivissa parisuhteissa elävillä miehillä. Näissä tilanteissa tauti johtuu todennäköisesti stressistä.

Parisuhdekriiseillä on tutkijoiden mukaan vaikutusta sydänsairauksiin ja ennenaikaisen kuoleman riskiin. Esimerkiksi pariskunnan riitojen aikana vaikenevilla naisilla on nelinkertainen riski kuolla seuraavien kymmenen vuoden aikana verrattuina naisiin, jotka ilmaisevat itseään vapautuneesti. Vaikenevat naiset saattavat padota asiat sisäänsä pelätessään kumppaniensa reaktioita. Tunteiden tukahduttamisella onkin havaittu selvä negatiivinen vaikutus fyysiseen terveyteen, vaikka tarkka vaikutustapa ei olekaan selvillä.

Omien tapojen muutoksella on vaikutusta

Hyvä uutinen on se, että kumppanin terveyteen voi vaikuttaa positiivisesti muuttamalla omia elintapoja. Jos yksi kumppaneista lopettaa tupakoinnin, toisen lopettaminen on kahdeksan kertaa todennäköisempää. Jos yksi lopettaa alkoholinkäytön, on viisi kertaa todennäköisempää, että myös toinen kumppani luopuu alkoholista. On huomattava, että miehillä on aivan yhtä paljon vaikutusta naisiin kuin naisilla miehiin. Ainoastaan liikunta muodostaa poikkeuksen. Kumppanin lenkkeilyllä ei ole suurtakaan vaikutusta toisen liikuntatottumuksiin.

Pariterapiaan hakeudutaan harvoin fyysisen terveyden parantamiseksi, mutta jotkut parit ovat onnistuneet vaimentamaan terapialla myös sairastumisriskejään. Pariterapialla voi esimerkiksi olla merkitystä vihamielisen tai kontrolloivan vuorovaikutuksen muuttamisessa. Pahimmillaan tällainen vuorovaikutus vaikuttaa kielteisesti molempien terveyteen.

Vakava sairaus voi johtaa eroon

Parit, joissa on yksi kumppani sairastaa, eroavat todennäköisemmin kuin parit, joiden terveys pysyy samankaltaisena. ”Hyväksy tilanne ja sopeudu” on paras neuvo pareille, jotka kohtaavat sairauden. Hyvässä parisuhteessa kriisi ei johda toisen syyttämiseen esimerkiksi siitä, ettei hän lopettanut tupakointia ajoissa. Sairaus kohdataan yhdessä, askel kerrallaan.

Lähes jokainen pari kohtaa sairauden aiheuttaman kriisin jossain vaiheessa parisuhdetta. Sairautta voidaan käsitellä esimerkiksi ”me-hengen” avulla; sairaus ei ole ainoastaan kumppanin ongelma, vaan meidän ongelmamme. Me-hengellä on myönteinen vaikutus sairaudesta toipuvaan.

Kumppanin sairaus johtaa yleensä siihen, että toinen alkaa hoitaa häntä. Vaikka monet kuvailevat uutta rooliaan palkitsevaksi, se vaatii paljon. Hoitaminen asettaa riskinsä myös hoitajan terveydelle. Hoitavien puolisoiden masentuneisuus on yleinen ongelma.

Tutkimuksen mukaan naisilla, jotka hoitavat sairasta tai vammautunutta puolisoaan yli yhdeksän tuntia viikossa on korkeampi riski sairastua sepelvaltimotautiin. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kumppanin kärsimyksiä on vaikea katsoa ja taloudelliset vaikeudet aiheuttavat stressiä.

Teksti on muokattu ja tiivistetty Rebecca Webberin artikkelista In Sickness and In Health. Artikkeli on julkaistu Psychology Today -lehdessä joulukuussa 2008.