Parisuhteessa läheisyys, intiimiys ja seksuaalielämä ovat molempien vastuulla. Kummankin täytyy panostaa seksuaalisuhteen toimivuuteen, huolehtia sen ylläpidosta ja ilmaista sen tärkeyttä.

On hyvä myös huomata, että esimerkiksi puolisoiden erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset tunnetilat vaikuttavat seksuaaliseen haluttomuuteen parisuhteessa. On normaalia, että seksuaalielämä on välillä enemmän tyydyttävää, välillä vähemmän. Hyvässä suhteessa osataan huomioida odotusten ja tarpeiden muuttuminen.

Parisuhteessa molemmat kamppailevat erilaisten uskomusten ja myyttien kanssa. Ne vaikuttavat usein tiedostamattomasti seksuaaliseen käyttäytymiseemme estäen meitä ilmaisemasta itseämme omimmalla tavallamme. Uskomuksista ei kuitenkaan kannata luoda paineita suhteelle.