Vastarakastunut pari yleensä kokee, että he ovat kahden tässä maailmassa. Tämä tunne ja fantasia edesauttaa parisuhteen muodostumista. Uuspari ei voi kuitenkaan ajatella näin. He ovat kolmin tai nelisin tai kymmenin. Muuta todellisuutta ei voi sulkea pois, koska lapset ja heidän tarpeensa ovat olemassa. Tästä syystä uuspari joutuu yleensä miettimään tarkemmin, milloin heillä on aikaa toisilleen ja miten he voivat ilmaista julkisesti rakkauden tunteitaan. Kahdenkeskinen aika voi olla vähissä, kun lasten menot vievät suurimman ajan päivästä. Voi olla myös niin, että isovanhemmat ovat auttaneet paljon edellisen suhteen aikana eikä lisäapuja enää kehdata pyytää. Kun kahdenkeskinen aika on kortilla, siihen voi kasautua paljon odotuksia. Voikin olla niin, että kun kahdenkeskistä aikaa vihdoin on, kaikki puhumattomat asiat nousevat esiin. Siksi on tärkeää, että uuspari pitää huolta siitä, että yhteys kumppaniin ei katkea silloinkaan, kun lapset ovat läsnä. Suhteessa on hyvä olla erilaisia rutiineja, tapoja, joilla kiintymystä ja rakkautta näytetään, myös lasten läsnä ollessa. Nämä voivat olla vaikka lähtö- ja paluusuukko sekä pieni yhteinen hetki ennen nukkumaanmenoa.

Uusperheen vanhempi saattaa joskus tuntea liiallista syyllisyyttä menneestä erosta ja pyrkii tästä syystä suojelemaan lapsiaan. Tällöin voi käydä niin, että huomio kiinnittyy liiaksi lapsiin, kehittyvän parisuhteen kustannuksella. Uusi kumppani voi kokea tällaisessa tilanteessa, että hänelle ei ole tilaa tai paikkaa uudessa perheessä. Toisinaan saattaa myös käydä toisin päin. Uusi rakkaus pyyhkäisee mukanaan niin, että lasten tarpeita ei tarkemmin mietitä. Tässä tilanteessa lapset voivat kokea, että heidät ohitetaan ja hylätään. Uusperheen vanhempi joutuukin sukkuloimaan ja huomioimaan kaikkia perheenjäseniä. On tärkeää, että uudessa perheessä jokainen kokee olonsa tärkeäksi ja välitetyksi.

Uusparin on hyvä muistaa, että uusperhe syntyy kahden ihmisen rakastuessa ja lyödessä hynttyyt yhteen. Rakkaus ja parisuhde ovat uusperheen ydin. Siksi aikuisten välistä kiintymystä ja yhteyttä pitää hoitaa. Rakkaus suojaa uusperhettä.