Uusperhe ei kehity hetkessä, vaan ihmissuhteiden muodostuminen vie aikaa. Joidenkin arvioiden mukaan uusperheen syntyminen vie keskimäärin seitsemän vuotta.

1. Uusperheen alkuun liittyy kuherruksen vaihe, jolloin rakastuneet näkevät kaiken hyvin myönteisesti, myös toisen lapset. Aikuisten ja lasten kokemukset voivat tässä vaiheessa poiketa. Lapset saattavat vielä surra eroa tai toivoa vanhempiensa yhteen paluusta. Toisaalta myös lapsilla voi olla toiveita, että nyt he saavat vihdoin oikean perheen. Ruusunpunaiseen alkurakkauteen kuuluu halu olla toisille mieliksi ja rakentaa perhettä. Vaihe voi kestää jopa kaksi kolme vuotta.

2. Toisessa vaiheessa todellisuus alkaa hiipiä esiin. Tämä ei ollutkaan niin helppoa. Monilla perheenjäsenillä nousee pintaan vaikeita tunteita. Riitoja syntyy ja ne saattavat pakottaa biologiset perheenjäsenet samalle puolelle. Uusi kumppani voi olla tässä vaiheessa kovilla. Tässä kohtaa on tärkeä vaalia aikuisten välistä sidettä ja vahvistaa parisuhdetta.

Vaikka tunteet alkavat vähitellen tasoittua, pari huomaa arjessa ryppyjä. Ongelmia on yhä: On erilaisia toimintatapoja ja perhekulttuureita, eivätkä odotukset uudelta perhe-elämältä välttämättä täytykään. Perheenjäsenet yrittävät määrittää rooliaan ja asemaansa perheessä. Ilmassa on paljon epävarmuutta. Uusperheessä luodaan pelisääntöjä, ja perheenjäsenet löytävät vähitellen omia paikkojaan. Jos paikkoja ei löydetä, vaarana on, että yhdessä perheessä toimii kaksi perhettä.

3. Myöhäisvaiheessa perhe alkaa vähitellen kiinteytyä ja tuntua todelliselta perheeltä. Myös parisuhteeseen on muodostunut turvallisuuden ja pysyvyyden tunne. Suhteet ja roolit perheenjäsenten välillä alkavat vakiutua, samoin suhteet perheen ulkopuolisiin ihmisiin.