Keitä olemme?

Väestöliiton maksuttomia parisuhdepalveluita tarjoavat koulutetut ammattilaiset. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon unohtamatta inhimillistä kohtaamista.

Parisuhteiden palveluita, tietoa ja asiantuntijuutta edistetään kahdessa STEA-rahoitteisessa toimintakokonaisuudessa. Pienten lasten vanhempien parisuhdekysymyksiä helpotetaan Kannustava vanhemmuus -toiminnassa. Nuorten, aikuisten parisuhteisiin liittyviä haasteita avataan osana Nuoruuden ihmissuhteet -toimintaa.

Väestöliitto on ollut parisuhdetyön uranuurtaja Suomessa. Väestöliiton parisuhdetyön juuret juontavat perheklinikoihin, joita ylläpidettiin Tampereella ja Helsingissä vuoteen 2008 asti. Tuolloin toiminta oli pääasiassa psykologien ja psykoterapeuttien vastaanottotoimintaa ja ammattilaisten koulutusta, mm. parisuhdepsykoterapeuttikoulutusta.

Parisuhdekeskus perustettiin vuonna 2008. Työn tavoitteena oli parantaa ammattilaisten valmiuksia auttaa parisuhdekysymyksissä sekä tarjota palveluita ja tietoa myös suoraan pareille. Parisuhdekeskus oli edelläkävijä verkkopohjaisten palveluiden ja tiedon kehittämisessä pareille. Verkkosivustoa suunnattiin sekä kansalaisille että ammattilaisille. Parisuhdekeskuksen verkkosivut olivat suosittuja jo 2010-luvun vaihteessa. Parisuhdesivut ja -aineistot, esimerkiksi Tunnekeskeinen parisuhdekurssi,  ovat edelleen Väestöliiton suosituimpia aineistoja. Siirry tunnekeskeiselle parisuhdekurssille

Parisuhdetyön kehys muuttuu

Kaikki maksullinen terapiatoiminta ja ammattilaisten kouluttaminen siirtyi vuonna 2015 ry:n puolelta Väestöliiton kokonaan omistamaan terapiayhtiöön. Väestöliitto ry:ssä jatkettiin julkisilla avustuksilla tiedon tuottamista toimivasta parisuhteesta pareille ja sinkuille. Maksuttomien, nimettömien ja matalan kynnyksen tukea antavien verkko- ja puhelinpalveluiden tarjontaa on jatkuvasti laajennettu. Työ ei kohdistu enää niinkään ammattilaisiin vaan suoraan parisuhteissa eläviin.

Nuorille aikuisille tarjoamme maksuttomia psykoterapeutin chat-vastaanottoja sekä päivystyschatteja parisuhteen ja etäsuhteen ongelmiin. Aalto-yliopiston kanssa kehitetty palvelukokonaisuus etäsuhteiden tueksi kattaa kuvauksia etäsuhteen haasteista ja vahvuuksista, suurista tunteista, ja mitä muuta etäparin on hyvä ennakoida. Palvelutuotteet kuten testit, podcastit ja artikkelit vastaavat chat-palveluissa heränneisiin ajankohtaisiin nuorten aikuisten kysymyksiin. Täten parisuhdetestit käsittelevät mm. aiheita parisuhdeahdistus, luottamusongelmat, suhtautuminen eroon ja luottamuksen puute parisuhteessa.

Pienten lasten vanhemmille tarjoamme maksuttomia chat- ja puhelinpalveluja parisuhdekysymyksiin. Tarjoamme lisäksi testejä, kursseja, podcasteja, videoita ja luentoja vanhemmille. Löydät nämä palvelut ja tietoaineistot Hyvä kysymys –palvelustamme.

Siirry Hyvä kysymys -palveluun