Kansainvälinen kehitystoiminta seksuaaliterveyspalvelujen parantamiseksi

Väestöliitto tukee Nepalissa nuorille suunnattujen seksuaaliterveyspalvelujen parantamista ja kehittämistä sekä seksuaalioikeuksien toteutumista. Hanke toimii kahdeksassa läänissä ja hyödynsaajia on n. 393 000 ihmistä. Erityishuomiota kiinnitetään nuorten tyttöjen ja naisten tarpeiden tunnistamiseen, huomioon ottamiseen ja naisten työllistämiseen. Hankekumppaneina ovat WWF Suomi ja WWF Nepal sekä Nepalin perhesuunnittelujärjestö FPAN. Hankkeessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kestävä luonnonvarojen käyttö sekä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistäminen.

Nuorille ja aikuisille tarjotaan seksuaaliterveystietoa vapaaehtoisten vertaiskouluttajien, terveydenhuollon henkilökunnan ja kampanjoiden kautta. Lisäksi tarjotaan tietoa luonnonsuojelusta sekä luontoa säästäviä ratkaisuja, kuten biokaasuliesiä. Terveyspalveluita tarjotaan mobiiliklinikoiden avulla. Hankkeessa pyritään köyhyyden vähentämiseen mm. kehittämällä osuuskuntia ja mikrolainaryhmiä, jotta ihmiset ja erityisesti nuoret saisivat kestäviä elinkeinoja. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka.

 

Kansainvälinen kehitystoiminta ja tasa-arvo

Väestöliitto tukee viittä vammaisten naisten järjestöä Keski-Aasiassa yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa. Vammaisille tytöille ja naisille annetaan tietoa seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista sekä koulutusta, miten vaikuttaa yhteiskunnassa tehtäviin päätöksiin.  Järjestöt sekä hankkeessa vuosittain järjestettävät koulutukset tavoittavat noin 200 vammaista tyttöä ja naista. Hanke on toiminut vuodesta 2010. Väestöliitto on vuosittain mukana koulutuksessa, johon osallistuu noin 60 vammaista tyttöä ja naista.

Väestöliitto tukee tyttöjen koulunkäyntiä Malawissa yhteistyössä Center for Youth Empowerment and Civic Education -järjestön kanssa. Suomalaisina kumppaneina ovat Marttaliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.  Toimintoja ovat seksuaalikasvatuksen tarjoaminen, positiivisten roolimallien vahvistaminen sekä seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisy koulussa ja koulumatkoilla. Olennainen osa työtä on paikallisten yhteisöjen asenteiden muuttaminen tyttöjen koulunkäyntiä tukevaksi sekä perheenäitien elinkeinomahdollisuuksien ja ruokaturvan parantaminen. Hankkeen avulla tavoitetaan noin 6000 tyttöä 12 koulusta, jossa he saavat itsetuntokoulutusta sekä seksuaaliterveyskasvatusta ja tietoa terveyspalveluiden ja ehkäisymenetelmien saatavuudesta. Hanke jatkuu vuoteen 2020 saakka.