1. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien yhdenvertaista toteutumista tulee määrätietoisesti tavoitella niin palveluiden kuin lainsäädännönkin tasolla sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Suomen translaki eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta on uudistettava ja korvattava sukupuolen moninaisuuden tunnustavalla, ihmisten itsemääräämis- ja ihmisoikeudet turvaavalla lainsäädännöllä.

Suomen kehitysyhteistyömääräraha on nostettava 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja tasa-arvon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja seksuaalioikeuksien on oltava suomalaisen kehityspolitiikan painopiste.

Hallituskaudella:

  • Säädetään Suomeen translaki
  • Kehitetään seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyspalveluita lisääntymisterveyttä koskevalla tiedolla
  • Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen pidetään uuden hallituksen tärkeimpänä kehityspoliittisena painopisteenä. Nostetaan kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 %:iin bkt:sta
  • Suomen tulee laatia globaali poliittinen vaikuttamissuunnitelma, jolla se systemaattisesti ja rohkeasti edistää tasa-arvotavoitteita eri foorumeilla. Suomen panosta tarvitaan erityisesti seksuaalioikeuksien edistämiseen.