Keitä olemme?

Tällä hetkellä työmme keskittyy erityisesti pienten lasten vanhempien psykososiaaliseen tukeen. Palvelumme ovat ehkäiseviä ja kannattelevia matalan kynnyksen verkko- ja puhelinpalveluita sekä monipuolisia ja luotettavia verkkoaineistoja.

Tavoitteemme on tukea vanhempia jaksamaan vanhemmuudessa ja ihmissuhteissa pikkulapsiarjen keskellä. Kannattelemme ja tarjoamme keinoja kasvattaa kannustavasti, autamme vahvistamaan seksuaalista hyvinvointia sekä yhteyttä vanhemmille tärkeissä ihmissuhteissa. Pyrimme huomioimaan perheiden monimuotoisuuden.

Meihin voi olla yhteydessä perhearjen pienissä ja isoissa pulmissa.

Kannustava vanhemmuus

Kannustavan vanhemmuuden toiminnoissa meitä työskentelee monipuolinen joukko asiantuntijoita. Joukossamme yhdistyvät yhteiskuntatieteiden, sosiaalialan, varhaiskasvatuksen, perhetyön, teologian, sosiaalipsykologian, psykologian, seksologian ja monikulttuurisuuden osaaminen.

Tietomme ja näkemyksemme perustuvat positiiviseen pedagogiikkaan ja myönteiseen vahvistamiseen. Kannustava vanhemmuus on myönteistä huomiota, kuulemista ja rajoja. Kannustamme vanhempia luottamaan itseensä riittävän hyvinä vanhempina. Vanhemmuus on epätäydellistä. Hyvä vanhempi osaa olla myös armollinen itselleen, ja tarvittaessa pyytää apua.

Kaikki alkoi Perheverkosta

Väestöliitossa on tarjottu monipuolista tukea lapsiperheiden vanhemmille vuodesta 1998 lähtien. Perheverkko-toiminta käynnistettiin silloin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana.

Perheverkko tarjosi alle kouluikäisten lasten vanhemmille kasvokkaisia tapaamisia, neuvontaa, keskustelevia ohjattuja vertaisryhmiä ja kirjallisia oppaita niin parisuhteen hoitoon kuin lastenkasvatukseen.

Perhenetti vei palvelut verkkoon

Vuonna 2011 käynnistyi Perhenetti-hanke, jonka tavoitteena oli valtakunnallistaa ja digitalisoida Väestöliiton palvelutuotantoa lapsiperheille. Hankkeen aikana kehitettiin maksuton verkkopalvelu Perheaikaa.fi, jota ylläpidettiin vuosina 2012-2014 lasta suunnitteleville, odottaville ja vauvaperheiden vanhemmille. Vanhemmuuden tukea verkossa ja puhelimitse tuotettiin muutaman vuoden ajan osana Väestöliiton laajempaa lasten kehotunnekasvatusta, kotoutumista ja isovanhemmuutta edistävää toimintaohjelmaa. Vuoden 2019 alusta lähtien Kannustava vanhemmuus on toiminut omana kokonaisuutenaan.

Kumppaneiden kanssa kohtaamme monimuotoiset perheet

Yhdessä kannustavan vanhemmuuden kumppaneiden kanssa tavoittelemme kuormittuneita ja tavanomaista vaativampia vanhemmuuden tilanteita kohtaavia perheitä. Kumppaniverkostossa on mukana ADHD-liitto, Kirkkohallitus, Adoptioperheet, Sateenkaariperheet, Yhden vanhemman perheiden liitto, Suomen uusperheiden liitto, Marttaliitto ja Familia ry.

Monikulttuurisia perheitä tavoitamme erikielisillä verkkomateriaaleilla sekä vierailemalla vanhempainryhmissä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tarjoamme puhelimessa neuvontaa suomen kielen lisäksi myös venäjän ja englannin kielillä.

Vanhemmat mukana toiminnan suunnittelussa

Mukana toimintaamme kehittämässä ja suunnittelemassa toimii vanhemmista koostuva asiakasraati. Jos haluat mukaan kehittämään palveluitamme, voit liittyä asiakasraatiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vanhemmuus@vaestoliitto.fi

Vaikuttamistyö

Pyrimme vaikuttamaan suomalaiseen perhepolitiikkaan yhdessä muiden perheiden parissa työskentelevien järjestöjen kanssa. Seuraamme Suomen hallituksen perheitä koskevia toimia, kuten perhevapaauudistusta, lapsistrategiaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Väestöliiton perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on turvata tasapainoinen, yksilöiden elämää rikastuttava perhe-elämä, joka tukee sekä vanhempien ja heidän ihmissuhteiden hyvinvointia että lasten kehitystä. Kaikki perhemuodot ovat yhtä arvokkaita, ja perhepolitiikan lähtökohtana onkin oltava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Perhetaustalla ei saa olla vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Lue lisää Väestöliiton perhepoliittisesta vaikuttamistyöstä

Mediatyö

Väestöliiton Kannustavan vanhemmuuden toimintojen asiantuntijat antavat mediassa haastatteluja vanhemmuuden ja vanhempien ihmissuhteen ja seksuaalisuuden teemoissa. Mediatyön tavoitteena on tuoda esiin erilaisia näkökulmia perheeseen ja sen ihmissuhteisiin sekä lisätä tietoisuutta kannustavasta vanhemmuudesta. Siirry Väestöliiton Media-sivulle