Kuva:Pixabay

 

Minkälaista on isovanhemmuusikäisten alkoholinkäyttö? Mummit ja vaarit muodostavat  joukon ihmisiä, joiden tavat ja tottumukset, kokemukset ja elämäntavat ovat hyvin yksilöllisiä. Silti tilastoissa on havaittu, että 1980- luvulta lähtien isovanhemmuusikäisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt ja raittiiden määrä vähentynyt. Suuret ikäluokat (1945-50 syntyneet) käyttävät alkoholia vapaammin kuin heitä edeltäneet sukupolvet.

 

Kuva:Pixabay

 

Alkoholia käytetään myös epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten torjuntaan, yksinäisyyden lievittämiseen, itselääkintään tai elämän tarkoituksettomuuteen. Suurin osa hallitsee käyttönsä, mutta yhä useamman ikääntyneen juominen ylittää riskikäytön rajat tai muodostuu ongelmaksi. Noin 2/3 päihdeongelmista kärsivistä ikääntyneistä on käyttänyt paljon alkoholia suurimman osan elämästään. Noin kolmasosalla runsaampi alkoholinkäyttö on alkanut eläköitymisen yhteydessä. Kolmantena ryhmänä on pieni määrä ikääntyneitä, joka nauttii alkoholia maltillisesti, mutta käyttävät samanaikaisesti alkoholin kanssa yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä. Onko isovanhemman alkoholinkäyttö hänen yksityisasiansa? Miten hänen alkoholinkäyttönsä vaikuttaa suhteisiin omiin aikuisiin lapsiin ja lapsenlapsiin?

 

Kuva:Pixabay

 

Isovanhemmat käyttävät alkoholia kotona, matkoilla ja mökeillä hauskanpitoon ja juhlimiseen, rentoutuakseen, viihteeksi ja sosiaalisissa tilanteissa. Jokainen jo eläkkeellä oleva isovanhempi voi itse peilata sitä, onko hänen alkoholinkäyttönsä muuttunut siitä, kun työelämä jäi taakse?

 

Kuva:Pixabay

 

Onko isovanhemman alkoholinkäyttö sallittua silloin, kun lapsenlapset ovat hoidossa? Minkälaisia sääntöjä ja sopimuksia alkoholinkäytöstä tehdään? Mitä jos isovanhempi juo sopimuksenvastaisesti salaa silloin, kun lapsenlapset ovat hoidossa? Nämä ovat kysymyksiä, joita aikuiset lapset käyvät omien vanhempiensa kanssa läpi. Joskus isovanhemman ongelmaksi paisunut alkoholinkäyttö, esimerkiksi päivittäinen tissuttelu, tuleekin päivänvaloon lastenlasten hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi isovanhempi ei voikaan hakea autolla sovitusti lapsenlastaan hoitoon, koska korkki onkin ehditty jo aukaista. Monet aikuiset lapset kokevat kiusalliseksi ja vaikeaksi puhua omien vanhempiensa kanssa heidän alkoholinkäytöstään. Osat ovatkin vaihtuneet. Jotkut vanhemmat ovat omien vanhempiensa alkoholinkäytöstä ja sopimusten rikkomisista niin tyrmistyneitä ja vihaisia, että antavat vanhempiensa kuulla kunniansa. Nämä tilanteet voivat johtaa tulehtuneimmissa tilanteissa jopa välirikkoon ja kieltoon hoitaa lapsenlapsia.

 

Kuva:Pixabay

 

Toimivimpaan lopputulokseen päästään, kun asiat otetaan rakentavalla tavalla esiin ja tehdään selkeät sopimukset miten toimitaan ja mitä tapahtuu sitten, jos sovituissa säännöissä ei pysytä. Vaikea ja huolta herättävä aihe, isovanhemman alkoholinkäyttö, kannattaa ottaa esiin kunnioittavalla tavalla isovanhempaa loukkaamatta. Aikuinen lapsi ottaa esiin oman huolensa siitä, mitä voi seurata, jos isovanhempi hoitaa lapsia päihtyneenä ja isovanhemmalta pyydetään apua tämän huolen hälventämiseen. Moni aikuinen lapsi on sopinut omien vanhempiensa kanssa nollatoleranssin; alkoholia ei käytetä silloin, kun lapset ovat hoidossa ja jos tästä säännöstä lipsutaan, lapset eivät enää mene isovanhemmille hoitoon. Näistä aikuisista lapsista monilla on ikäviä muistikuvia omasta lapsuudestaan aikuisten alkoholinkäytöstä ja siksi heille on erityisen tärkeää, että he voivat luottaa vanhempiensa hoitavan lapsia selvänä.

 

Kuva:Pixabay

 

Joskus tilanne voi olla myös toisinpäin: vanhemmat ovat juovuksissa, eivätkä isovanhemmat voi luovuttaa lapsia heidän omille vanhemmilleen. Erityisen vaikeita ja jopa pelottavia ovat tilanteet, joissa isovanhempi joutuu tekemään omasta aikuisesta lapsestaan päihteiden käytön vuoksi lastensuojeluilmoituksen. Näiden kuormittavien ja usein syyllistävien tilanteiden jälkeen isovanhemman olisi hyvä hakea itselle ulkopuolista keskusteluapua ja ohjeita, miten jatkossa kannattaa toimia. Jokaisen aikuisen ensisijainen tehtävä on hankalassakin tilanteessa turvata lapsen hyvinvointi.