Aikuinen - kumppanuus

 • Parisuhdetaidot kehittyvät, kyky tasa-arvoiseen suhteeseen

• Sitoutuminen ja lisääntyminen kiinnostavat

• Kyky intiimiin läheisyyteen: nauttia ja tuottaa nautintoa

• Taito ottaa vastuu itsestä ja omasta nautinnosta