Aikuinen - ymmärrys

 • Persoonallisuus

• Empatia ja moraali

• Vastuuntunto ja harkinta

• Oikeudenmukaisuus

• Riskinarviointikyky