Koululainen

Lapsen tiedollinen kehitys on huimaa. Oppiminen ja osaaminen ovat tärkeitä asioita, joiden kautta lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Erityisesti kiinnostavat arvot ja normit: mikä on oikeasti tärkeää ja miten saa käyttäytyä ja osoittaa ystävyyttä tai tunteita. Oppimis- ja kokeilunhalu ovat vahvoja.

Koululainen haluaa kuulua kaverijoukkoon, hankkia taitoja kavereiden arvostamissa asioissa ja olla jossakin asiassa oikein tosi hyvä. Monet harrastukset kertovat uusien asioiden oppimisen hauskuudesta, mutta aina ei pitkäjänteisyys riitä pitkälle. Seksuaalisuus kiinnostaa, jos se kiinnostaa kavereita. Internet on monilla kännykässä, niinpä osa katselee pornoa ja yrittää ymmärtää sen merkitystä. Lapsilla tulisi olla tietoa seksuaalisuuden ja murrosiän kehityksen perusasioista. On myös hyvä, jos lapsi tietää, keneltä aikuiselta voi asioita kysyä.Kehon taidoissa, ja seksuaalisuudessa kiinnostavat suoritukset ja huippusuoritukset ja tekninen toteutus. Mielikuvien ja ympäristön tarjoamien virikkeiden pohjalta lapsi hahmottaa seksuaalisuuteen liittyvien asioiden merkitystä ja arvomaailmaa. Pornon vaikutus voi olla vahva.

Säännöt ja normit, oikea ja väärä on hyvä käydä läpi sekä puhua arvoista ihmissuhteissa. On puhuttava myös yksilöllisyydestä ja erilaisuudesta, sekä kertoa, että tavallisuus riittää, ei tarvitse olla huippuhyvä missään, pärjätäkseen elämässä. Asialliset, tietopohjaiset vastaukset kannattaa koululaiselle antaa kaikissa asioissa, joita hän kysyy. Perustiedot on tärkeää kertoa, vaikka kaikki lapset ei kysykään.

Tunnemaailmaa leimaa halu pärjätä, osata, ja olla mukana. Kiusaaminen haavoittaa itsetuntoa syvästi. Kouluikäisellä on yleensä vankka usko auktoriteetteihin. Erityisen tärkeitä ovat läheisten aikuisten antamat mallit siitä, onko hyvä juttu olla tyttö tai poika ja miten tunteista ja seksuaalisuudesta puhutaan. Kasvu ja kehitys on nopeaa niin kehossa kuin ymmärryksessä. Halveksiva nimittely ja kehoon liittyvät rumat kommentit ovat erittäin haavoittavia ja loukkaavia. Hormonitoiminnan kiihtyessä hämmennys ja epävarmuus voivat lisääntyä. Nopeiden kehon muutosten aikana lapsella voi olla täysi työ selviytyä perässä ja erilaiset mielen hämmingit, pelot ja epävarmuudet ovat tavallisia.

Kouluikäinen saattaa olla voimakkaan kiintynyt läheisiin, ihailemiinsa aikuisiin. Myös salaisia rakkauksia tai idoli-ihastuksia voi olla. Joskus ollaan myös kimpassa, ja kaikki saavat tietää tästä sydänystävästä. Voi toisaalta olla myös ällötystä läheisyyteen tai ystävyyden ilmaisuihin.

Seksuaaliset oikeudet, turvataidot, murrosiän muutokset ja itsearvostus ovat tärkeitä oppeja, samoin mediakasvatus ja netissä toimimisen säännöt.