Koululainen - biologia

• Hormonitoiminta kiihtyy ja puberteetti alkaa

• Kehon ja aivojen nopeat muutokset

Liikunta kypsyy hallituksi ja samoin leikki, johon tulee runsaasti järjestystä. Tässä vaiheessa kehittyvät tiedolliset kyvyt ja niitä alkaa hallita logiikka ja järkevä päättelykyky, joita koulukin opettaa. Järjestys alkaa hallita käytöstä ja myös tunteita, jotka kehittyvät tässä vaiheessa voimakkaasti, vahvistuneen hormonitoiminnan ansiosta. Tunne-elämä vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseen ja tarvitsisi myös tukea, kannustusta ja suojaamista. Arvomaailma alkaa nyt kehittyä!

Kehon taidoissa, ja seksuaalisuudessa kiinnostavat suoritukset ja huippusuoritukset ja tekninen toteutus. Mielikuvien ja ympäristön tarjoamien virikkeiden pohjalta lapsi hahmottaa seksuaalisuuteen liittyvien asioiden merkitystä ja arvomaailmaa. Pornon vaikutus voi olla vahva.

Säännöt ja normit, oikea ja väärä on hyvä käydä läpi sekä puhua arvoista ihmissuhteissa. On puhuttava myös yksilöllisyydestä ja erilaisuudesta, sekä kertoa, että tavallisuus riittää, ei tarvitse olla huippuhyvä missään pärjätäkseen elämässä. Asialliset, tietopohjaiset vastaukset kannattaa koululaiselle antaa kaikissa asioissa, joita hän kysyy. Perustiedot on tärkeää kertoa, vaikka kaikki lapset eivät kysykään.