Koululainen - tunteet

• Oikeudenmukaisuuden halu

• Normit, usko auktoriteetteihin

• Halu osata, pärjätä ja olla mukana

• Maksimisuoritukset, maksimikokemukset, maksimitunteet kiinnostavat

Koululainen haluaa kuulua kaverijoukkoon, hankkia taitoja kavereiden arvostamissa asioissa ja olla jossakin asiassa oikein tosi hyvä. Monet harrastukset kertovat uusien asioiden oppimisen hauskuudesta, mutta aina ei pitkäjänteisyys riitä pitkälle

Tunnemaailmaa leimaa halu pärjätä, osata, ja olla mukana. Kiusaaminen haavoittaa itsetuntoa syvästi. Kouluikäisellä on yleensä vankka usko auktoriteetteihin. Erityisen tärkeitä ovat läheisten aikuisten antamat mallit siitä, onko hyvä juttu olla tyttö tai poika ja miten tunteista ja seksuaalisuudesta puhutaan.