Koululainen - ymmärrys 

• Kiinnostus sääntöihin ja tekniseen toteutukseen

• Suorituskeskeisyys

• Vastuuntunto ja aikakäsitys kehittyvät

Kehon taidoissa, ja seksuaalisuudessa kiinnostavat suoritukset ja huippusuoritukset ja tekninen toteutus. Mielikuvien ja ympäristön tarjoamien virikkeiden pohjalta lapsi hahmottaa seksuaalisuuteen liittyvien asioiden merkitystä ja arvomaailmaa. Pornon vaikutus voi olla vahva.