Murrosikäinen - biologia 

• Tunnealueiden kasvu

• Sukukypsyys

• Kiihottumisia enemmän

• Keho aikuistuu

Tunneaivoalueiden voimakas kasvu. Nuori pystyy kokemaan myös aistivaikutelmia vahvemmin.Tunneäly (EQ) kehittyy ja arvomaailma kokee jatkuvia muutoksia. Sukukypsyyden voimistuessa se alkaa myös vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseen. Looginen äly (IQ) kehittyy myös ja pyrkii tasapainoon tunneälyn kanssa (tästä seuraa usein vaikeuksia nuoren elämässä).