Murroksikäinen - kumppanuus 

• Nuoruuden soidinmenojen opettelu, kokeilu, flirtti, kosiskelu

• Tunteiden ja seksuaalisten tunteiden hallinnan harjoittelu

• Kasvava halu lähestyä toista

• Opetellaan omien tunteiden ilmaisemista toiselle

• Vaihteleva suhtautuminen itseen ja toisiin

• Vaikea tietää, mistä pitää

• Oma epävarmuus ja hämmennys estää usein lähestymistä ja aitoutta

• Tunteitten kohteet voivat vaihdella nopeasti

• Opetellaan ehkä myös pettämistä, jättämistä, eroa