Murrosikäinen - ymmärrys

• Uskalluksen tavoittelu ja riskinottohalu

• Muutoksen sietokyky

• Psyykkinen taantuma

• Mustavalkoisuus

• Itsetunnon haavoittuvuus ja kehittyminen

• Erilaisuus ja ulkopuolisuus

• Empatiakyky heikko tunnekuohuissa