Nuori aikuinen - biologia

• Otsalohkon etuosa kypsyy

• Persoonallisuus,  tunne-elämän säätely ja arvostelukyky kehittyvät

• Puberteetti päättyy

Arvomaailma vakiintuu ja nuori ihminen oppii tekemään omia yksilöllisiä valintoja. Tämä tukee persoonallisuuden kypsymistä. Näin myös kyky osallistua yhteisön elämään vahvistuu. Tässä vaiheessa myös henkinen elämä voimistuu ja saattaa vallita yli aineellisen elämän.