Nuori aikuinen - ymmärrys

 • Itsehillintä

• Tekojen pitkäaikaisvaikutukset

• Suunnitelmallisuus

• Tilannetaju

• Sosiaaliset taidot kehittyvät

• Arvot ja asenteet vahvistuvat