Useita viikkoja kestävä ja lapsen arkea selvästi haittaava oireilu vaatii ulkopuolista apua tai arviota. Ota tuolloin yhteys perheneuvolaan, lastenneuvolaan, kouluterveydenhuoltoon tai alueen nuorisopoliklinikalle. Lapsi voi hyötyä omasta keskusteluavusta tai vertaistukiryhmästä. Lapsille on erilaisia eroryhmiä tarjolla muun muassa perheneuvoloiden ja Neuvokeskuksen kautta.

 Lapsen ja nuoren hyvinvoinnille on kuitenkin tärkeintä omien lähiaikuisten hyvä toimintakyky ja asiallinen arjen sujuminen. Lapsi tai nuori voi oireilla vanhempien eroon ja sitä edeltävään aikaan liittyviin asioihin vasta jälkeenpäin, jopa vuosien päästä erosta.  Tämän vuoksi on tärkeää ylläpitää puheyhteyttä lapseen ja nuoreen.  Apua kannattaa hakea lapselle ja nuorelle aina, jos oireilu on vahvaa ja jatkuu pitkään.