Aggression portaat ovat vaiheittain etenevä, lapsen ja nuoren tahdon, uhman, itsenäistymisen ja aggressiokasvun kehitystä kuvaava malli. Aggression portaiden 18 kehitysporrasta on jaettu kuuteen osaan, joista kaksi ensimmäistä kuvaavat alle kouluikäisen lapsen tahtokasvua. Ne kuvaavat muutosta siinä, kuinka erillinen ja omatoiminen lapsi kokee olevansa suhteessa toisiin.

Iät ovat viitteellisiä. Jokainen lapsi ja nuori etenee portailla omaan yksilölliseen tahtiinsa ja jokaisella portaalla voi myös viipyä pitkiä aikoja.

Olen olemassa ihmissuhteen avulla

1. Ole minun! (0–1 v), läheisyys, kiinnittyminen

2. Tutkimusmatkailija (1–2 v), turvallisuus, eteneminen

3. Tahdon tahtoa! (2–3 v), tahtotunne, uhma

1–3-vuotias lapsi on tiiviissä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, koko ajan peilaten ja tukeutuen, rimpuillen tai riehuen turva-aikuiselleen, jota ilman hän ei pärjää eikä selviydy. Lapsi testaa hoitajiensa luotettavuutta ja turvallisuutta sekä tunnekuohujen vaarallisuutta. Lapsi on täysin riippuvainen aikuisesta ja tarvitsee rauhoittuakseen aikuisen turvaa. Pikkuvauva tarvitsee aikuisen tyynnyttelyä, seikkailija ja tahtoikäinen turvaajaa tutkimusseikkailuihin ja suojaajaa kun yltiöväsymys tai riehumisraivo yllättää.

Olen tietoinen toimija ihmissuhteIssa

4. Vastaa minulle! (3–4 v) kommunikaatio, itsesäätely

5. Super Star (4–5 v) minäkuva, pienuus

6. Ole kaveri! (5–6 v) ystävyys, vertaissuhde

4–6-vuotias haastaa aikuisen selittämään, opastamaan ja ohjaamaan monimutkaisessa maailmassa. Lapsi ymmärtää, että omaa käytöstä voi ohjailla ja jopa toisen käytökseen voi vaikuttaa. Kyselykausi on kuumimmillaan ja joskus lapsi uupuu valtavasta tietomäärästä. Lapsi kaipaa ihailua ja olla aikuisen kanssa ja katseen kohteena. Hänellä voi olla fantasiarooli, sillä mielikuvituksen taidot helpottavat pienuuden kokemusta. Kaveriportaalla tavoitellaan ystävyyttä, samalla harjoitellaan riitaa ja sopimista, valtaa ja toisen tahdon sietämistä.

Voit katsoa Aggression portaisiin liittyvät videot täältä.

Lähde: Raisa Cacciatore: Aggression portaat, Opetushallitus 2008 sekä Kiukku- ja Kapinakirjat, Väestöliitto 2008 ja 2009