Tärkein lapsen seksuaalinen oikeus on saada kehittyä omassa tahdissa ja häiritsemättä, tuettuna ja suojattuna omanlaiseen seksuaalisuuteen. Se tarkoittaa, että tunnetaan seksuaalisuuden moninaisuus.

Jokaisella on oikeus kokea olevansa sellaisenaan hyvä ja arvokas. Seksuaalista häirintää ja kaltoinkohtelua on tietenkin ehkäistävä ja lujasti estettävä. Ja lapselle on taattava oikeus olla omalla tavallaan tutkiva, leikkivä ja sosiaalinen.

Jokaisella lapsella on oikeus

 • Saada iänmukaista tietoa ja kysymyksiinsä oikeita vastauksia
 • Saada lämpimiä, turvallisia ja pysyviä ihmissuhteita
 • Saada yksityisyyttä ja omaa rauhaa leikkiä iänmukaisia leikkejä ja tutkia omaa kehoaan
 • Olla omanlainen, yksilöllinen, erilainen kuin kukaan muu tai vanhempien unelmat
 • Saada arvostusta omalle sukupuolelleen ja kokemukselleen sukupuolestaan
 • Saada arvostusta omalle vapaasti ilmaistulle seksuaalisen identiteetin etsinnälle
 • Elää lapsiystävällisessä, pornovapaassa ympäristössä
 • Olla suojattu niin, ettei joudu mukaan ikätasoa vastaamattomaan toimintaan
 • Saada viettää aikaa ikätovereiden kanssa, jotta voi leikkiä, tutkia, oppia, kokea erilaisuutta ja samanlaisuutta ja oppia taitoja
 • Turvalliseen riittävään huoltoon, hoivaan ja vanhemmuuteen.
 • Tulla suojatuksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja loukkauksilta
 • Saada ikään ja yksilölliseen tarpeeseen sopivia seksuaaliterveyspalveluja

Lähde: Raisa Cacciatore; Huomenna pannaan pussauskoppiin, Eväitä tyttönä ja poikana kasvamisen haasteisiin syntymästä murrosikään, WSOY 2007, 320-321.

0–4-vuotiaan lapsen oikeudet (WHO:n standardien mukaan):

Lapselle on kerrottava

 • oikeudesta saada turvaa ja suojelua
 • siitä, että aikuisilla on velvollisuus huolehtia lasten turvallisuudesta
 • oikeudesta esittää kysymyksiä seksuaalisuudesta
 • oikeudesta tutkiskella sukupuoli-identiteettiä
 • oikeudesta tutustua alastomuuteen ja omaan kehoon, oikeudesta olla utelias

Lapsi on opetettava

 • sanomaan ”kyllä” ja ”ei”
 • kehittämään viestintätaitoja
 • ilmaisemaan tarpeita ja toiveita
 • erottamaan ”hyvät” ja ”pahat” salaisuudet toisistaan

Lasta on autettava

 • tiedostamaan omat oikeutensa, mikä johtaa itseluottamukseen
 • omaksumaan asenne ”minun kehoni kuuluu minulle”
 • tuntemaan, että hän voi vaikuttaa päätöksiin ja omiin asioihinsa

4–6-vuotiaan lapsen oikeudet (WHO:n standardien mukaan):

Lapsi on opetettava

 • esittämään kysymyksiä
 • kääntymään ongelmatilanteissa jonkun luotettavan henkilön puoleen
 • ilmaisemaan tarpeita ja toiveita

Lapselle on kerrottava

 • hyväksikäytöstä; jotkut ihmiset eivät ole hyviä – he esittävät kilttejä, mutta voivat olla väkivaltaisia
 • oikeuksistaan (myös oikeudesta saada tietoa ja oikeudesta saada suojelua)
 • siitä, että aikuisilla on velvollisuus huolehtia lasten turvallisuudesta

Lasta on autettava

 • omaksumaan asenne ”Minun kehoni kuuluu minulle”
 • tiedostamaan oikeutensa

Lähde: Seksuaalikasvatuksen standardit. 2010, Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. Helsinki: THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), 39,42.