Hyvä kasvatus huomioi lapsen henkilökohtaiset tarpeet ja kehitysvaiheen. Jo syntymästä saakka lapsen seksuaalisuus on osa lapsen identiteettiä. Se kehittyy ja sitä rakennetaan jatkuvasti. Lapsi omaksuu arvoja, uskomuksia ja mielipiteitä. Näin syntyy pohja itsetunnolle, ihmissuhteille ja suhteelle sääntöihin.

Heti kun vauva syntyy, kysytään ”Tyttö vai poika?”. Ympäristö on kiinnostunut lapsesta, ja luo asenteita ja odotuksia hänen seksuaalisuudestaan kaiken aikaa.

Seksuaalikasvatus tarjoaa tietoa, taitoa ja asenteita. Kyseessä on selviytymisoppi, jonka tavoitteena on onnistunut ja arvokas kasvu!

Seksuaalikasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta, vaan se kuuluu jokaiseen päivään. Se on osa ihmiseksi kasvamista, jossa myös – tai etenkin - ympäristö kasvattaa. Se on jatkuva prosessi.

Elinympäristön ihmiset vaikuttavat lapsen kehitykseen. Lapsuuden kohtaamiset ja kokemukset muokkaavat jo hyvinkin pienen lapsen seksuaalisuutta. Parhaimmillaan tämä tarjoaa lapselle paremmat valmiudet pärjätä.

Seksuaalikasvattajat lapsen ympärillä

Kannattaa tutustua kaikkiin ihmisiin, jotka vaikuttavat lapsen tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Keitä he ovat? Millä tavoilla he vaikuttavat? Mitkä ovat näiden ympäristöjen taidot ja tavoitteet? Paljonko aikaa he käyttävät? Lapsen kehitysvaihetta ja tarpeita ei kaikki tarjolla oleva materiaali ja ihmissuhteet huomioi. Tiedetään, että joskus näitten vaikutukset voivat olla myös haitallisia.

Lasten seksuaalikasvatuksen taso kohoaa, kun tiedostetaan, että on monia seksuaalikasvattajia ja kasvatusympäristöjä. Lisätään tietoisuutta niistä, valvotaan ja vahvistetaan kaikkien seksuaalikasvattajien osaamista ja toimintaa. Millaista tukea nämä erilaiset pieniä lapsia seksuaalikasvattavat ihmiset tarvitsevat? Miten kaikki tahot saataisiin toimimaan lapsen hyvinvointia lisäävällä tavalla?

Lue myös: Seksuaalikasvatusta varhaiskasvatuksessa.

Seuraava esitys havainnollistaa ympäristöt, jotka kasvattavat lasta seksuaalisuudessa. Liiku kuvan alareunassa olevalla nuolella eteenpäin.