Lapsi tarvitsee jatkuvasti toistuvia kiintymyksen ja rakkauden osoituksia.

Kiintymyssuhde tarkoittaa turvaa lapselle: Minun tarpeisiini ja kysymyksiini vastataan, olen tärkeä jollekin, minun voinnistani huolehditaan. Turvallinen kiintymyssuhde on lapsen terveen kehityksen "ruisleipää".

Rakkauden ja hellyyden osoitukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja luovat tunteen "Olen arvokas ja rakastamisen arvoinen". Olen oikeanlainen ja hyvä ihminen. Minut halutaan lähelle, minua halutaan koskettaa, minut hyväksytään sellaisena kuin olen. Hyväksyvä katse, kosketus, peuhupaini ja sylissä tai kainalossa oleminen viestivät lapselle, että hän on arvokas. Lämpimiä tunteita välittävä aikuinen tarjoaa lapsen kehityksen peruspilarit, "särpimen leivälle".

"Hyvä läheisyys, hellyys varhaislapsuudessa vanhemmilta ja muilta läheisiltä ihmisiltä luo lapselle myönteisen oman kehon kuvan." (ammattilaisen vastaus)

Tunteista puhuminen on myös tärkeää. Lapselle kannattaa kertoa usein, että tämä on rakas ja tärkeä.

Lapset ystävystyvät muiden lasten kanssa,  joko sekä tyttöjen että poikien kanssa tai ainoastaan saman sukupuolen lasten kanssa. Tämän ikäiset lapset yhdistävät usein ystävyyden ja jostakusta pitämisen rakastamiseen. He saattavat sanoa usein rakastavansa äitiään, opettajaansa tai pupuaan. Tällä ei yleensä ole mitään tekemistä seksuaalisten tunteiden ja halujen kanssa. Se on vain heidän tapansa sanoa pitävänsä kovasti jostakusta. (WHO 2010, 25–26.)

"Tykkääminen on eri asia kuin rakastaminen. 13-vuotiaat lapsemme eivät puhu rakkaudesta vaan tykkäämisestä." (ammattilaisen vastaus)

"Onnentunteita lähinnä  lapseni on rakastunut, tai ainakin hirveän ihastunut nelivuotiaana, ja se on valtavan kaunista. Toivon, ettei häntä vahingoiteta esim nauramalla hänen tunteilleen tai kiusaamalla niistä. Lapseni on herkkä ja ihana." (vanhemman vastaus)

Lapset ihastuvat myös samaan sukupuoleen kuin he itse ovat. Ihastumisessa on kyse lapsuuden tunteista, joita ei kannata alkaa arvioida seksuaalisen suuntautumisen kautta, vaan suurina ja todellisina tunteina joiden kanssa pärjäämistä harjoitellaan. Siksi on tarpeetonta luokitella tunnetta hetero- tai homoseksuaalisuuteen. Lapsi on ihastumisissaan aikuisuuden määritelmien ulkopuolella.

Lapsen kanssa kannattaa puhua tykkäämisen, ystävyyden, ihastuksen ja rakkauden eroista. Samalla voi puhua siitä, miten näitä tunteita voi osoittaa, miten kavereita kohdellaan sekä kertoa ystävyyden pelisäännöistä. Kiintymyksen tunteet läheisiin ovat hienoja ja arvokkaita asioita, joita tulee kunnioittaa ja vaalia.

Lasten tykkäämisistä kertovat Seksuaalisuuden portaat. Katso vanhempien ihailun portaalta, miten voi suhtautua siihen, kun lapsi haluaa aikuisen kanssa naimisiin. Jos haluat lukea aikuisessa heräävistä tunteista, lue artikkeli Miten suhtautua pienen lapsen seksuaalisuuteen? Lapsen tahtotunteesta lisää artikkelissa Aggression portaat.